1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Forskning
 4. Transporter
 5. Rekyleffekter och utformning av styrmedel
Bilar som står i kö på väg

Rekyleffekter och utformning av styrmedel

Att minska rekyleffekter kommer vara avgörande för att nå uppsatta klimat- och miljömål. Studien har utforskat hur praktiskt användbara strategier kan se ut för att undvika rekyleffekter vid utformning av styrmedel med fokus på transportsektorn. Tre viktiga nycklar är att alltid inventera möjliga rekyl- och sidoeffekter i utredningsfas, att inte sätta för snäva systemgränser, och att utvärdera effekter av åtgärder på samhällsnivå.

Trots att stora satsningar gjorts på miljöområdet under många decennier i form av exempelvis tekniska innovationer, ekonomiska klimatstyrmedel och annan implementering av miljöstyrning, så ökar världens totala miljöbelastning och utsläppen av växthusgaser. En viktig förklaring till detta är förekomsten av så kallade rekyleffekter där den positiva effekten av en åtgärd eller ett styrmedel motverkas av sekundära effekter som ger konsekvenser i motsatt riktning. Att bryta denna utveckling är ett nödvändigt steg mot att nå uppsatta miljömål och ett långsiktigt hållbart samhälle.

Projektet har bland annat undersökt:

 • Vilka rekyleffekter riskerar att uppstå i samband med åtgärder och styrmedel inom transportsektorn?
 • Vilka åtgärder och styrmedel (utformningar- och kombinationer) undviker eller minimerar rekyleffekter på transportområdet?
 • Vilka andra effekter får dessa åtgärder och styrmedel? (sidoeffekter, sociala effekter)
 • Vilken potential finns för genomförande och acceptans av dessa styrmedel?

Webbinarium 13 april - Rekyleffekters påverkan på styrmedel

På detta webbinariet diskuterade vi hur praktiskt användbara strategier kunde se ut för att undvika rekyleffekter vid utformning av styrmedel med fokus på transportsektorn.

Rapport från projektet

Mycket talar för att de strategier som fungerar bäst för att minska utsläpp från transportsektorn antingen kan vara breda och systemövergripande, eller smala och träffsäkra. Åtgärder som träffar särskilt utsläppsintensiva aktiviteter som exempelvis flyg tenderar att vara effektiva trots rekyleffekter. Det är viktigt att poängtera att stora rekyleffekter inte i sig behöver vara ett problem – så länge nettoresultatet av åtgärden/åtgärderna är positivt på systemnivå.

Policy brief

Det behövs mer kunskap om hur rekyleffekter kan
undvikas, men framför allt strategier som är praktiskt
användbara i policyprocesser och i utformning av
styrmedel. I denna policy brief berättar projektet om resultat från en studie inriktad på transportsektorn och på åtgärders effekter på utsläpp av växthusgaser, men resultaten är användbara för rekyleffekter även inom andra områden.

Projektfakta

 • Rekyleffekter och utformning av styrmedel
 • Budget: 3 249 266 SEK
 • Samarbetspartners: KTH
 • Period: 2019 - 2021