Bilar som står i kö på väg

Rekyleffekter och utformning av styrmedel

Rekyleffekter uppstår på flera sätt, men genomgående är att den positiva effekten som primärt uppstår till följd av en åtgärd eller innovation motverkas av sekundära effekter som verkar i motsatt riktning. Detta kan exempelvis ske genom att effektiviseringar leder till kostnadsbesparingar som skapar möjligheter till ökad konsumtion. Projektet handlar därför om rekyleffekter i transportsektorn och hur de kan undvikas och minimeras.

Syftet med projektet är att tillföra ny kunskap om rekyleffekter i samband med miljöstyrning och innovationer men framför allt hur styrmedel och innovationsstöd kan utformas så att rekyleffekter undviks eller minimeras samtidigt som samhällsnyttan blir så stor som möjligt. Projektet kommer rikta in sig på transportsektorn och analysera genusaspekter av alternativa transportmedel och resvanor. Projektet bedrivs interaktivt i samverkan med aktörer för att öka förståelsen för olika styrmedels påverkan liksom relevansen av utformade förslag. Projektresultaten kommer primärt att fokusera på CO2-utsläpp från transportsektorn men samtidigt bidra till ökad kunskap om lösningar som undviker rekyleffekter också inom andra områden. Resultaten från projektet kan bidra till beslutsunderlag för den framtida utvecklingen inom miljö- och transportområdena.

Projektfakta

  • Rekyleffekter och utformning av styrmedel
  • Budget: 3 249 266 SEK
  • Samarbetspartners: KTH
  • Period: 2019 - 2020
Nyhetsbrev
När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.