En tankbil märkt med skylt för farliga kemikalier

Multitankstationer

Projektet syftar till att bedöma möjligheterna att använda befintlig biogasinfrastruktur för att möjliggöra utökad användning av vätgas inom transportsektorn. Trots betydande användning av vätgas i olika industrier har användningen i transportsektorn hittills varit mycket begränsad. Den teoretiska potentialen för vätgas i vägtransporter är däremot mycket hög. Utmaningen är att sänka kostnaden för vätgas för slutkunden och samtidigt etablera ett rikstäckande nätverk av tankstationer.

Projektet syftar till att analysera hur befintlig biogasinfrastruktur skulle kunna användas för att möjliggöra utökad etablering av vätgas.

Tankstationer för vätgas är ofta inte lönsamma på grund av höga investerings-, drift- och underhållskostnader och låga omsättningsvolymer. Kostnaderna kan minskas genom att skala upp, men det kräver högre försäljningsvolymer än i dag. I projektet kommer fyra olika möjliga lösningar för implementering av multitankstation för LBG/CBG och vätgas jämföras med avseende på teknikmognad, investerings- och driftkostnader samt CO2-nytta.

Ett alternativ är att använda befintlig infrastruktur för andra bränslen som innehåller vätgas (t.ex. metan) och sedan utvinna vätgasen på plats vid tankstationen. Detta då biogas redan har genomgått den utveckling som vätgas nu står inför. Fördelarna skulle vara att investeringarna för distribution av vätgas undviks, tankstationer för vätgas kan finnas även om efterfrågan på vätgas är låg i början och att användningen, koldioxideffekten och energieffektiviteten hos biogas ökar.

IVL leder och samordnar projektet i nära samarbete med partners som är involverade i produktion, distribution och slutanvändning av vätgas och biogas.

Projektfakta

  • Multi filling stations/Multitankstationer
  • Budget: 2,8 MSEK for the feasibility study. Estimated budget for an operational Multi-Filling station is 2-4 MEUR per station depending on the capacity of the station
  • Samarbetspartners: CIT, IVL, Neste, Nilsson Energy, Volvo AB, E.ON Biofor, Borlänge Energi, Metacon, Sandviken Pure Power, Powercell, Gasum, Trollhättan Energi, Processkontroll
  • Period: 2020 - 2021