Nyheter

Nyheter

Publikationer

IVL i Almedalen

Diskutera miljö- och hållbarhetsfrågor med oss!

Våra miljöexperter är på plats i Visby under Almedalsveckan för att lyfta fram och diskutera aktuella frågor som plastens negativa miljöpåverkan, vattenbristen och cirkulär ekonomi.

Elbilars miljöpåverkan

Informationsfilm om elbilars miljöpåverkan

Hur bra är batterier och elbilar för miljön? En informationsfilm som intresseorganisationen Power Circle har tagit fram tillsammans med Bil Sweden, Motorbranschens Riksförbund och IVL reder ut grundläggande miljöaspekter kopplade till batterier.

IVL-video

Tema Hållbar digitalisering

Hur kan digitalisering bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle och ett konkurrenskraftigt näringsliv? Det var temat på årets Intressentdag, som IVL ordnade för ledare från näringsliv och offentlig sektor.

I fokus

Anna Andersson

PFAS – ett globalt miljöproblem

Vad är egentligen PFAS och vad betyder det för oss och miljön att det ökat samt kommer ut i naturen? IVL:s kemikalieexpert Robin Vestergren berättar här om dessa högfluorerade kemikalier som länge har använts i bland annat brandskum, impregneringsmedel för textilier, rengöringsprodukter, elektronik och skidvalla, och hur vi kan arbeta för att komma tillrätta med PFAS-problematiken.