Nyheter

Nyheter

Publikationer

Evenemang

Elbilsbatterier

UR Samtiden: Elfordon i dag och i morgon

Vilken roll spelar elfordon för stadsplanering, ekonomi och miljö - nu och i framtiden? IVL:s Mia Romare berättar om miljöriskerna med batterier till elfordon.

Grön BoStad

Översikt av indikatorer för hållbart boende

Stockholms län står inför utmaningen att dubblera bostadsbyggandet och samtidigt ta hand om det befintliga beståndet. Hur den utmaningen hanteras kommer att få avgörande konsekvenser för samhällsutvecklingen. Denna rapport är en översiktlig inventering med indikatorer för hållbart boende.

I fokus

Anna Andersson

PFAS – ett globalt miljöproblem

Vad är egentligen PFAS och vad betyder det för oss och miljön att det ökat samt kommer ut i naturen? IVL:s kemikalieexpert Robin Vestergren berättar här om dessa högfluorerade kemikalier som länge har använts i bland annat brandskum, impregneringsmedel för textilier, rengöringsprodukter, elektronik och skidvalla, och hur vi kan arbeta för att komma tillrätta med PFAS-problematiken.