Nyheter

Nyheter

Publikationer

Evenemang

Temaområde

Framtidens samhällsbyggnad

Vi brinner för att bygga ett hållbart samhälle. Ett med cirkulära flöden, socialt hållbara bostadsområden, klimatsmarta byggnader och förbättrad mobilitet.

Hållbar kommun

Hållbara kommuner är viktiga för oss och vi arbetar tilllsammans med utveckling inom olika områden.

I fokus

Anna Andersson

PFAS – ett globalt miljöproblem

Vad är egentligen PFAS och vad betyder det för oss och miljön att det ökat samt kommer ut i naturen? IVL:s kemikalieexpert Robin Vestergren berättar här om dessa högfluorerade kemikalier som länge har använts i bland annat brandskum, impregneringsmedel för textilier, rengöringsprodukter, elektronik och skidvalla, och hur vi kan arbeta för att komma tillrätta med PFAS-problematiken.