Nyheter

Nyheter

Publikationer

Hållbara transporter

Röster från Hållbara transporter 2018

En rad aktuella frågor stod på programmet när Hållbara transporter arrangerades för trettonde året i rad. På agendan stod bland annat myndigheternas ansvar för flygandet, höghöjdseffekter av flyget, mobilitet på landsbygden och elektrifiering av kollektivtrafiken. På plats var representanter från samtliga riksdagspartier.

Kommentar

IVL:s Magnus Karlsson kommenterar analyser av strömming från Fjäderholmarna, Vaxholm, Möja, Rådmansö och Norrtäljeviken avseende dioxiner, furaner samt PCB:er.

Elbilsbatterier

UR Samtiden: Elfordon i dag och i morgon

Vilken roll spelar elfordon för stadsplanering, ekonomi och miljö - nu och i framtiden? IVL:s Mia Romare berättar om miljöriskerna med batterier till elfordon.

I fokus

Anna Andersson

PFAS – ett globalt miljöproblem

Vad är egentligen PFAS och vad betyder det för oss och miljön att det ökat samt kommer ut i naturen? IVL:s kemikalieexpert Robin Vestergren berättar här om dessa högfluorerade kemikalier som länge har använts i bland annat brandskum, impregneringsmedel för textilier, rengöringsprodukter, elektronik och skidvalla, och hur vi kan arbeta för att komma tillrätta med PFAS-problematiken.