Forskning som gör skillnad

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett fristående och oberoende forskningsinstitut som bedriver forskning och konsultuppdrag
inom miljö- och hållbarhetsfrågor.

Vårt erbjudande

Vi bidrar till ett hållbart samhälle genom att göra vetenskap till verklighet, miljöproblem till möjligheter och linjära processer till cirkulär ekonomi.

I FOKUS:

Guide till förbättrad innemiljö på fartyg

Sjöfolkets guide till god innemiljö innehåller handfasta råd och tips på hur du kan undersöka och bedöma innemiljön på fartyg och hur du kan minska exponeringen för farliga ämnen vid olika typer av arbeten.

Lastfartyg på öppet hav under vintern

Vår senaste forskning

Vi arbetar med tillämpad forskning för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling inom näringslivet och övriga samhället.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du vara uppdaterad om de senaste framstegen inom miljö och hållbarhet? Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få regelbundna uppdateringar om våra projekt, forskningsresultat, evenemang, nyheter och andra aktuella frågor inom miljö och hållbarhet.