Nyheter

Nyheter

Publikationer

Evenemang

Hur klimatsmart är du?

Testa din klimatpåverkan

På Klimatkontot kan du se din personliga klimatpåverkan baserat på din livsstil. Testet är indelat i fyra olika delar; bostad, resor, mat och konsumtion. När du har svarat på frågorna kan du se hur ditt sätt att leva påverkar jordens utsläpp av växthusgaser. Gör testet här.

Gör din egen klimatdeklaration i Klimatkontot

I dagsläget släpper vi ut alldeles för mycket koldioxid i världen. Hur kan vi göra för att minska det? Det kan vara svårt att veta vad man behöver göra i sitt eget liv för att förändra detta. Se filmen om hur Klimatkontot.se fungerar och gör sen din egen klimatdeklaration.

Årets miljökonferens

Konsumtion, digitalisering, jakten på plasten

Den 24 maj möts Sveriges hållbarhetsproffs från näringslivet, miljöexperter och beslutsfattare från alla samhällssektorer för att tillsammans diskutera nya lösningar på stora miljö- och samhällsutmaningar. Ta del av hela programmet här.

I fokus

Anna Andersson

PFAS – ett globalt miljöproblem

Vad är egentligen PFAS och vad betyder det för oss och miljön att det ökat samt kommer ut i naturen? IVL:s kemikalieexpert Robin Vestergren berättar här om dessa högfluorerade kemikalier som länge har använts i bland annat brandskum, impregneringsmedel för textilier, rengöringsprodukter, elektronik och skidvalla, och hur vi kan arbeta för att komma tillrätta med PFAS-problematiken.