Nyheter

Nyheter

Publikationer

Nytt projekt

Smart hållbar vattenhantering i storstäder

Klimatförändringar och urbanisering ökar städernas utmaningar med att hantera avloppsvatten, dagvatten och översvämningar. EU-projektet SCOREwater vill få till en motståndskraftig vattencykel i städerna med hjälp av digitalisering. Projektet leds av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Hållbart samhälle

Framtidens samhällsbyggnad

Vi brinner för att bygga ett hållbart samhälle. Ett med cirkulära flöden, socialt hållbara bostadsområden, klimatsmarta byggnader och förbättrad mobilitet.

Hållbar kommun

Hållbara kommuner är viktiga för oss och vi arbetar tilllsammans med utveckling inom olika områden.

Kommuners klimatpåverkan

Din kommun kan bidra till Sveriges minskade klimatpåverkan idag

Sveriges kommuner har stor potential att minska klimatutsläppen. Här får du fem tips på hur!

I fokus

Anna Andersson

PFAS – ett globalt miljöproblem

Vad är egentligen PFAS och vad betyder det för oss och miljön att det ökat samt kommer ut i naturen? IVL:s kemikalieexpert Robin Vestergren berättar här om dessa högfluorerade kemikalier som länge har använts i bland annat brandskum, impregneringsmedel för textilier, rengöringsprodukter, elektronik och skidvalla, och hur vi kan arbeta för att komma tillrätta med PFAS-problematiken.