Vattenforskning på djupet

Från vattendrag, sjöar och hav till grundvatten, dricksvatten, avloppsvatten och dagvatten.

Vatten ett av våra största verksamhetsområden

IVL:s forskare har följt utvecklingen i våra vattendrag, sjöar och hav sedan 60-talet. I dag arbetar vi med allt från avancerad vattenföringsmätning till att identifiera utsläppskällor och utveckling av vattenrening och vattenbruk.

Miljöutredningar, inventeringar och vattenanalys

Vi gör miljöutredningar som till exempel riskbedömning av lakvatten, inventering i marin miljö och risker med främmande arter och marint buller. Vi forskar på hur miljöstörande ämnen och olika verksamheter riskerar att påverka våra marina och limniska ekosystem. Vi har också en omfattande analysverksamhet som innebär att vi kan upptäcka och kvantifiera nya föroreningar.

Cirkulära lösningar för reningsteknik

Tillsammans med KTH driver vi testanläggningen Hammarby Sjöstadsverk, en världsledande FoU-anläggning inom vattenreningsteknik. Här utvecklar vi teknik för att kunna återanvända och nyttiggöra renat avloppsvatten.

Marint fokus på Kristineberg Center

IVL har sedan många år en betydande marin verksamhet på forskningsstationen i Kristineberg utanför Lysekil. Under det nyinrättade centret för marin forskning och innovation har vi stärk vårt fokus med hållbar blå tillväxt och marina näringar.

Vi arbetar med hela vattensystemet.

Prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av nya projekt, forskningsresultat och andra aktuella frågor.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.