IVL:s dotterbolag

IVL Svenska Miljöinstitutet har flera dotterbolag och samäger dessutom test- och pilotanläggningen Hammarby Sjöstadsverk. IVL verkar i flera länder och har bolag i Kina och Indien.

  1. Startsida
  2. Om oss
  3. Dotterbolag

BASTAonline

BASTAOnline tillhandahåller en publik databas som möjliggör trygga och giftfria materialval för byggbranschen. Kvalificeringssystemet för produkter är vetenskapligt baserat med syftet att fasa ut särskilt farliga ämnen från bygg- och anläggningsprodukter. Systemet tillhandahåller även en loggbokstjänst.

Läs mer om Basta Online

eBVD logga

eBVD i Norden

eBVD i Norden AB underlättar arbetet med att digitalisera byggprocessen för både tillverkare och byggherrar och bidrar till ett mer miljöanpassat byggande. Bolaget bildades av IVL och Byggmaterialindustrierna.

Läs mer om eBVD

EPD logga

EPD International

EPD International AB är ett helägt dotterbolag till IVL sedan 2014. EPD International driver och förvaltar EPD-systemet som är ett system för verifiering och registrering av miljövarudeklarationer, så kallade EPD:er.

Läs mer om EPD International

Möbelfakta logga

Möbelfakta

Möbelfakta är ett referens- och märkningssystem för möbler. Bolaget ägs gemensamt av IVL och Trä- och Möbelföretagen, TMF. I Möbelfaktas databas hittar du möbler och möbelserier som klarar Möbelfaktas krav inom kvalitet, miljö och socialt ansvarstagande.

Läs mer om Möbelfakta

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2023-01-18

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen