Cirkelformad väg i en skog
  1. Startsida
  2. Om oss
  3. Dotterbolag

IVL:s dotterbolag

IVL Svenska Miljöinstitutet har flera dotterbolag inom byggbranschen, miljömärkningar och beräkningsverktyg.

BASTAs logotyp
eBVD logga
ccbuild logga
EPD logga
En rund ring med en svart silhuett av en stad, med bokstäverna "BM" ovanför
Möbelfakta logga

BASTA

BASTA-systemet tillhandahåller en publik databas som möjliggör trygga och giftfria materialval för byggbranschen. Kvalificeringssystemet för produkter är vetenskapligt baserat med syftet att fasa ut särskilt farliga ämnen från bygg- och anläggningsprodukter. Systemet tillhandahåller även en loggbokstjänst för byggprojekt. BASTA ägs av IVL och Byggföretagen.

Läs mer om BASTA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

eBVD i Norden

eBVD i Norden AB underlättar arbetet med att digitalisera byggprocessen för både tillverkare och byggherrar och bidrar till ett mer miljöanpassat byggande. Bolaget ägs av IVL och Byggmaterialindustrierna.

Läs mer om eBVD

CCBuild

Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild, är en arena för cirkulärt byggande. Här hittar aktörer i samhällsbyggnadsbranschen ett nätverk, stöd och guider samt digitala tjänster som stödjer cirkulära arbetssätt med återbruk. Målet är en cirkulär och hållbar byggbransch. CCBuild är helägt av IVL.

Läs mer om CCBuild Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EPD International

EPD International driver och förvaltar EPD-systemet som är ett system för verifiering och registrering av miljövarudeklarationer, så kallade EPD:er. På produkten som verifieras görs en livscykelanalys (LCA) och en oberoende tredjepartsanalys. EPD International ägs helt av IVL.

Läs mer om EPD International Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Möbelfakta

Möbelfakta är ett referens- och märkningssystem för möbler. I Möbelfaktas databas hittar du möbler och möbelserier som klarar Möbelfaktas krav inom kvalitet, miljö och socialt ansvarstagande. Bolaget ägs gemensamt av IVL och Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Läs mer om Möbelfakta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

BM

BM (Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg) är ett verktyg för klimatberäkningar av byggnader. Genom att använda verktyget kan användaren se hur stor klimatpåverkan en byggnad har och hur förändrade materialval och produktionsmetoder kan minska utsläppen. BM är helägt av IVL.

Läs mer om BM Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av nya projekt, forskningsresultat och andra aktuella frågor.