Resurseffektiva, giftfria och cirkulära flöden

Avfall är en resurs som vi behöver återvinna och återanvända.

Nästan allt vi köper blir en dag avfall

Men nästan allt går också att återvinna och återanvända. Vi hjälper både företag och kommuner att gå från linjära till cirkulära processer, utan att farliga ämnen fortsätter att spridas i kretsloppet.

Miljöbedömningar och styrmedelsutveckling

Genom att kartlägga flöden som mat-, textil- och byggavfall kan vi göra miljöbedömningar och konsekvensanalyser av avfallshanteringen. Vi arbetar mycket med styrmedelsutveckling och förser beslutsfattare med underlag för ökad sortering och materialåtervinning.

Läs mer om cirkulära flöden:

Alla kan göra något för att minska avfallet - såväl hushåll som kommuner och näringsliv.

Prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av nya projekt, forskningsresultat och andra aktuella frågor.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.