Aktörsanpassad utbildning: Cirkulärt byggande och återbruk

Denna utbildning passar er som snabbt vill att medarbetarna i er organisation ska få en grundläggande kunskap om cirkulärt byggande och återbruk utifrån just ert perspektiv. Fokus ligger på vad och varför cirkulärt byggande och återbruk är en lösning på många av branschens utmaningar samt ge inblick i hur just ni kan få återbruk att fungera i praktiken. Genom kortare diskussioner och verkliga exempel vill vi inspirera er och era medarbetare att arbeta mer med återbruk.

Utbildningen ger en övergripande förståelse för vad cirkulärt byggande och återbruk är och en övergripande bild om olika lagkrav och branschpraxis som påverkar möjligheterna till cirkulärt byggande. Utbildningen är inriktad på hur man arbetar med återbruk i praktiken både på projektnivå och organisationsnivå. Konkreta frågor diskuteras och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna är en viktig del av utbildningen.

Utbildningen utgår från en mer generell grundutbildning och anpassas efter era önskemål och deltagarnas förutsättningar. Nivå och målgrupp sätts tillsammans på ett förberedande möte. Utbildningsmaterialet och övningar anpassas efter just era förutsättningar.

Utbildningen är en halvdag (3 timmar) och hålls digitalt. Maximalt 20 deltagare rekommenderas.

Kostnad

Tjänsten debiteras med 40 000 kr exkl. moms.

Om önskemål finns kan utbildningen ske fysiskt på plats och då tillkommer särskild ersättning för kostnader som uppkommer kring detta, så som resor, restid och logi.

Fler utbildningar i cirkulärt byggande

Cirkulärt byggande och återbruk är en del av lösningen på byggsektorns stora utmaningar när det gäller resursförbrukning och klimatpåverkan. Samverkan, kunskapsbyggande och erfarenhetsutbyte är viktiga framgångsfaktorer inom området. Läs mer om IVL:s utbildningar i cirkulärt byggande och återbruk.