Klimatet förändrar allt

Om vi ska begränsa klimatförändringarna behöver hela samhället ställa om. IVL Svenska Miljöinstitutet hjälper näringsliv, kommuner och civilsamhället att leda utvecklingen mot nettonollutsläpp.

Beräkna, minska och påverka andra – klimatarbetet startar här

Klimatförändringarna påverkar allt, även företag och industri. Men det finns mycket näringslivet kan göra för att hejda uppvärmningen och ställa om för framtiden. En bra början är att:

1. Beräkna utsläppen

Mät och analysera verksamhetens totala klimatpåverkan, både direkta och indirekta utsläpp. När vi vet var utsläppen sker och hur stora de är kan vi börja vidta effektiva åtgärder för att minska dem.

2. Minska utsläppen

Klimatutsläppen måste minska både på kort och på lång sikt. Ta fram en åtgärdsstrategi. Det är lika viktigt att plocka lågt hängande frukter som att planera för större och mer kostsamma åtgärder.

3. Påverka andras utsläpp

Ställ klimatkrav på dina leverantörer och partners. Det sprider ringar på vattnet och är allt viktigare även för verksamhetens hållbarhetsredovisning. Visa att ni ligger steget före.

Klimatkompensation

Porträtt på man framför byggnad

Vad är klimatkompensation egentligen och vem får tillgodoräkna sig koldioxidupptaget? Kenneth Möllersten, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet har genomlyst begreppet.

Klimatanpassning

Översvämmat  flerbostadshus

Klimatanpassning

Ökad nederbörd, stigande havsnivåer, kraftigare flöden i vattendrag och högre temperatur innebär att risken för översvämningar, skred och värmeböljor ökar.

Alla kan minska sin klimatpåverkan

Klimatkontot är ett webbaserat verktyg där du kan mata in data om konsumtion och livsstil. Du får information och tips på hur du kan minska dina utsläpp och vilken påverkan olika styrmedel har på samhällets utsläpp av växthusgaser.

Senaste nyheterna inom klimat

Nästan alla våra forskningsprojekt berör klimatfrågan.

Science Based Targets, klimatberäkningar och klimatkompensation - hör våra experter berätta

Prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av nya projekt, forskningsresultat och andra aktuella frågor.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.