Skog och träd

Miljövarudeklaration (EPD)

Vill du veta vilken miljöpåverkan ditt företags produkter och tjänster har? Det internationella EPD-systemet ger relevant, kvalitetssäkrad och jämförbar information kring miljöprestanda.

Allt fler företag behöver kvalificerade miljövarudeklarationer, där en miljöpåverkan från en produkt, vara eller tjänst redovisas i hela sin livscykel.

EPD, Environmental Product Declaration, är ett oberoende verifierat dokument som ger transparant och jämförbar information om produkters och tjänsters miljöpåverkan. Det används brett inom flera branscher och på de flesta marknader världen över för att kommunicera produkters miljöprestanda till kunder och andra intressenter.

Tillsammans med dig tar vi fram EDP:er för era produkter, genom hela processen. Detta gör vi genom IVL:s helägda dotterbolag EDP International AB.

Vi hjälper dig med:

  • Att definiera avgränsningar, samla in data, modellera och beräkna resultat
  • Stöd under gransknings- och registreringsprocessen av deklarationerna

Läs mer och beställ en miljövarudeklaration Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.

Prenumerera på våra nyhetsbrev