Talltoppar

EPD International AB

Produktrelaterade miljöfrågor blir allt viktigare för företag och andra organisationer. Det internationella EPD-systemet är ett informationssystem som objektivt beskriver produkters och tjänsters miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Syftet är att ge relevant, kvalitetssäkrad och jämförbar information om varors och tjänsters miljöprestanda i så kallade miljövarudeklarationer (Environmental Product Declarations - EPD).

Behovet av kvalificerad miljöinformation ökar snabbt i takt med en stigande medvetenhet om miljöpåverkan från varor tjänster under hela livscykeln. För att möta informationskrav från olika intressenter önskar därför många företag att beskriva sina produkters miljöpåverkan. Genom EPD-systemet har de möjligheten att på ett trovärdigt sätt göra detta.

Miljöanpassad upphandling

Ett av de kanske viktigaste användningsområdena för EPD utgör den miljöanpassade upphandlingen. Många tillverkare, försäljare och inköpare behöver i ökad utsträckning underlag som ligger till grund för att göra sakliga bedömningar och rättvisa jämförelser av vad varor och produkter innehåller, men även för att se vad dessa orsakar för miljöproblem i ett livscykelperspektiv. Många konsumentprodukter har numera också EPD:er, exempelvis är livsmedel och el två av de största produktgrupperna med EPD:er.

Information om produkters klimatpåverkan

Alla miljövarudeklarationer granskas och verifieras av en oberoende tredje part innan de blir godkända och publicerade på environdec.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Systemet ger också organisationer möjligheten att ge information om produkters klimatpåverkan i form av klimatdeklarationer. En miljövarudeklaration kan även innehålla annan information som ett företag anser ha stort värde att kommunicera till en bred målgrupp, exempelvis företagets miljöarbete eller arbetet med socialt ansvarstagande.

Internationellt system

Sverige har länge varit ett föregångsland i kommunikationen av produkters miljöprestanda. Sedan 1998, då EPD-systemet lanserades, har intresset från olika länder ökat och därmed har det successivt omformats till ett internationellt system. Idag finns EPD:er registrerade från 45 länder runt om i världen.

IVL ansvarar för EPD-systemet

IVL Svenska Miljöinstitutet tog över verksamheten av det internationella EPD-systemet den 1 juli 2014, då Miljöstyrningsrådet avvecklades. Regeringen sökte en ny stabil och oberoende aktör som kunde förvalta systemet. IVL har ända sedan 90-talet varit starkt drivande i den internationella utvecklingen av ISO-standarder och LCA.

Läs mer om det Internationella EPD®-systemet på environdec.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.

Sidan senast ändrad: 2020-11-18

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen