Mikroplaster på strand

Plast finns överallt i miljön

Vi arbetar med alla plastflöden - från produktion och design till användning, återbruk och återvinning. Vårt arbete bidrar till att minska plastens miljöpåverkan och till en hållbar plastanvändning.

Forskning och uppdrag för hållbar plastanvändning

IVL Svenska Miljöinstitutet har stark kompetens inom plast och kan erbjuda stöd och rådgivning i alla steg på vägen mot en hållbar plastanvändning.

Insamling av data och analys

Vi tar fram välgrundade beslutsunderlag som exempelvis kartläggningar, statistik och analys av flöden för plast - från tillverkning och användning till avfall, behandling och spridning av mikroplast.

Bedömning av hållbarhet och risker

Vi hjälper kommuner och företag med riskbedömning av ämnen i produkter och avfall, vilket är särskilt viktigt vid återbruk och återvinning. Vi gör även miljöbedömningar på produkt- och systemnivå.

Förslag till policy och åtgärder

Vi utför uppdrag och forskningsprojekt för att identifiera och analysera hinder samt föreslå och utreda policyåtgärder för både myndigheter och företag som leder mot en hållbar plastanvändning.

IVL:s experter kartlägger och analyserar plastflöden

Senaste nyheterna inom plast

Ett axplock av vårt arbete inom plastområdet

Empty plastic packagings, most transparent and one red, without labels, photographed with a white background.

Ny guide underlättar hållbar användning av plast

En ny guide som IVL och Profu har tagit fram för Naturvårdsverket samlar handfasta tips, råd och goda exempel för hållbar plastanvändning. Guiden riktar sig till designers, inköpare och upphandlare och omfattar engångsartiklar och förpackningar, plastartiklar inom vård och friluftsliv samt byggprodukter och möbler.

Mat i en matlåda

Styrmedel för återanvändbara takeaway-förpackningar

Flergångslådor och pantsystem – kan det vara lösningar för att minska engångsplasten från take away-handeln? IVL utforskar vad som behövs för skala upp att återanvändningen av take away-förpackningar. I studien medverkar Eatery, Bower, Håll Sverige Rent, Visita och Naturvårdsverket.

Rengöring av konstgräsplan

Stor skillnad i spridning av mikroplast

Vissa konstgräsplaner släpper ut cirka 50 gånger mer mikroplaster än andra. I samarbete med KTH och företaget Sandmaster har IVL undersökt spridningen av mikroplast från lekplatser, idrottsanläggningar och granulatfria konstgräsplaner - och det är stor skillnad.

Tjänster IVL erbjuder inom plastområdet

IVL hjälper dig att utveckla lösningar som bidrar till en hållbar verksamhet och ett hållbart samhälle.
Allt vi gör vilar på vetenskaplig grund och du som anlitar oss som konsult får all vår forskning på köpet.

Kontakta IVL:s plastexperter

Ivl Sara Anderson

Sara Anderson

Cirkulär ekonomi

Mikael Olshammar IVL personal

Mikael Olshammar

Mikroplast

Bild på Alexandra Almasi

Alexandra Maria Almasi

Plastavfall

Porträtt av Emma Strömberg medarbetare på IVL

Emma Strömberg

Polymera material

Forskning inom plast