1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Cirkulära flöden
  5. Cirkulära produktflöden i byggsektorn
Kontor med återbrukade möbler.

Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild)

Bygg- och rivningsavfall står för cirka en tredjedel av Sveriges avfallsmängder. Men tusentals ton av det håller så hög kvalitet att det kan fortsätta användas. Digitala verktyg som underlättar återanvändning och en marknadsplats för återbrukat byggmaterial är delar av verksamheten inom projektet Centrum för cirkulärt byggande – samverkan för återbruk och cirkulära materialflöden i bygg- och fastighetssektorn.

Visionen för projektet är att skapa förutsättningar för återbruk av byggprodukter i industriell skala och bidra till en förändring på systemnivå mot cirkulära materialflöden, där avfall blir till resurser och utvinningen av jungfruliga tillgångar minskar.

Målet är att etablera Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild) som branschens gemensamma arena där aktörer möts och samverkar kring cirkulära materialflöden vid byggande, rivning och förvaltning. Arenan erbjuder nätverk, kunskap och digitala tjänster som stärker marknaden för cirkulära produkter och tjänster i bygg- och fastighetssektorn.

2015 initierades arbetet med CCBuild i projektet Återbruk i byggsektorn som innovativ affärsmodell och fortsatte 2017 genom forskningsprojektet Cirkulära produktflöden i byggsektorn – återbruk av byggmaterial i industriell skala. Båda finansierades genom Vinnovas program Utmaningsdriven innovation (UDI, steg 1 och 2) och leddes av IVL Svenska Miljöinstitutet.

CCBuild samverkar med lokala nätverk, varav Återbruk Väst Öppnas i nytt fönster. är ett.

Steg 3 av CCBuild pågår från 2020 till 2022 och leds av IVL. Där samverkar drygt trettio aktörer från bygg- och fastighetsområdet: branschorganisationer, fastighetsägare, arkitekter, byggentreprenörer, offentliga aktörer och forskningsinstitut. Arbetet är inriktat på att vidareutveckla de digitala stöd som togs fram i steg 2 till användarvänliga digitala tjänster och att stötta branschens samverkan så att cirkulära arbetssätt blir brett implementerade.

Från våren 2021 är det möjligt för fler aktörer att ansluta sig till CCBuild-samarbetet som associerad partner, vilket runt 40 organisationer har gjort – och ännu fler är välkomna.

En bas för arenan är CCBuilds webbplats, som bland annat visar exempel på återbruk, ger tips på hur man kan arbeta praktiskt och erbjuder en marknadsplats för att köpa och/eller sälja återanvändningsbara byggprodukter.

Utbildning om cirkulärt byggande

Centrum för cirkulärt byggande och IVL Svenska Miljöinstitutet erbjuder tillsammans grundutbildningen Cirkulärt byggande och återbruk i byggsektorn.

Projektfakta

  • Centrum för cirkulärt byggande – Samverkan för återbruk och cirkulära materialflöden i bygg och fastighetssektorn
  • Budget: 14,4 MSEK från Vinnova
  • Finansiär: Vinnova samt projektets parter
  • Samarbetspartner: Akademiska Hus, Bengt Dahlgren, Borlänge Energi, Borlänge kommun, Business Region Göteborg, Byggföretagen, Byggmaterialindustrierna, Byggnadsfirman Otto Magnusson AB, Castellum, Chalmersfastigheter, Cirkulära Göteborg, Climate Recovery, EBAB, Ettelva arkitekter, Familjebostäder, Fastighetsägarna, Göteborgs Stad, Kjellgren Kaminsky, Klövern, Malmö kommun Parkeringsbolag, Malmö Stad , Mölndals kommun, Midroc Properties, MKB fastighets AB, Stålbyggnadsinstitutet, Sweco, Sveriges allmännytta, Uppsala kommun, Vasakronan, White arkitekter, Västfastigheter, Zengun
  • Associerade partner: ABT Bolagen AB, Adapteo, AFA Fastigheter, Ahrbom och Partner, AIX Arkitekter, Areim AB, Arkitekterna Krook & Tjäder, Akuro, Bostad AB Poseidon, Bostadsbolaget, Brukspecialisten, Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB, Byggpartner i Dalarna AB, CaseStudio AB, Caverion, Codesign, Dayspring, Fabege, Förvaltnings AB Framtiden, Glasbranschföreningen, GodaHus, Grundels Fönstersystem AB, Göteborgslokaler, Helsingborgs Stad, Hemsö Fastighets AB, Huddinge Samhällsfastigheter AB, Johanneberg Science Park, KAKA Arkitekter, Kodeda konsulter, Lerums kommun, Liljemark Consulting, LINK Arkitektur, Lejonfastigheter, LFM30, Mareld Landskapsarkitekter, Modexa, Norrevo, Noyer, Peab, Raksystems Dry-IT AB, Respons arkitekter, Riksbyggen, RISE Research Institutes of Sweden, Skanska, Specialfastigheter, Stockholms Stad, Storstadens Entreprenad, Tengbom, Tyréns Sverige AB, WSP, ÅWL Arkitekter, Ecophon, Stena Fastigheter, Wescon Miljökonsult AB, Wiklunds
  • Period: 2020 - 2022

CCBuild gör återbruk enkelt!

Denna korta film beskriver hur samverkansarenan erbjuder nätverk, kunskap och digitala tjänster som underlättar cirkulärt byggande.