Persom sitter och skriver på dator

Utbildning i cirkulärt byggande och återbruk i byggsektorn

Cirkulärt byggande och återbruk är en del av lösningen på byggsektorns stora utmaningar när det gäller resursförbrukning och klimatpåverkan.

På denna utbildning jämför vi cirkulärt byggande och återbruk med det traditionellt linjära arbetssättet. Du får lära dig hur du kan arbeta med återbruk i praktiken – både i din organisation och i ditt projekt.

Grundutbildningen riktar sig både till dig som arbetar i produktionen och dig som har ansvar på en övergripande strategisk nivå. Samtidigt ger den en bra introduktion till området för aktörer som arkitekter, projektledare, konsulter, fastighetsägare, offentliga aktörer och materialleverantörer.

Utbildningen Cirkulärt byggande och återbruk i byggsektorn är framtagen och leds av experter från IVL Svenska Miljöinstitutet, som är verksamma inom Centrum för cirkulärt byggande. Västra Götalandsregionen har finansierat framtagningen av utbildningsmaterialet.

Kursdatum: 16 mars och 21 april 2021
Kurslängd: Halvdag
Kursform: Lärarledd utbildning på distans i realtid
Antal deltagare: Max 20 personer
Mer information, pris och anmälan: Kursarrangören Byggbranschens utbildningscenterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster