1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Cirkulära flöden
  5. Återvinning av jordartsmetaller från gruvvatten
En grävskopa och sten

Återvinning av jordartsmetaller från gruvvatten

Vattenhantering är en av de viktiga miljöfrågorna för gruvindustrin. Projektet Miware (Mine water as a resource) utvecklar en lösning för att hantera gruvvatten med fokus på att återvinna resurser som finns i vattnet. Målet är att utveckla en ekonomiskt och miljömässigt hållbar lösning som kan användas under olika förhållanden.

Förorenat vatten från aktiva och nedlagda gruvor är ett stort miljöproblem på flera ställen i Europa och i världen. Det finns således ett behov att ta fram metoder för vattenrening som producerar ett vatten som kan släppas ut samtidigt som metoderna måste vara kostnadseffektiva.  

Målet för projektet är att utveckla och demonstrera en robust lösning för att hantera de stora volymerna av gruvvatten. IVL:s uppgift är att utveckla och demonstrera en teknik för återvinning av sällsynta jordartsmetaller ur vissa sura gruvvattenflöden (Acid mining drainage). Två tekniker kommer att testas: selektiv adsorption och kromatografi. Den mest lovande lösningen kommer sedan installeras i mindre pilotskala där tanken är att testa denna.

Projektkonsortiet inkluderar forskningsinstitut, SME, stora teknikbolag och slutanvändare som alla kommer att bidra till utvecklingen av en lösning för hantering av metaller inklusive jordartsmetaller och metallsulfater från gruvvatten. Parterna är från Finland, Sverige och Sydafrika.

Projektfakta

  • Miware
  • Budget: 4 088 000 SEK
  • Period: 2014 - 2017