1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Cirkulära flöden
  5. Smarta loopar för återvinning av plast och textil
Flera plastbitar

Smarta loopar för återvinning av plast och textil

Projektet Smarta loopar undersöker om det kan bli lönsamt att återvinna även små volymer av plast och textilier genom så kallade smarta loopar. Idag skickas små volymer ofta direkt till förbränning eller blandas ihop med andra typer av plast och textil för återvinning vilket gör att det blir svårt att återanvända.

I Sverige går 81 procent av plastavfallet till förbränning och endast 8 procent återvinns till nytt material. Ett vanligt argument för att inte sortera plastavfall utan i stället slänga det i brännbart är att volymerna är för små för att det skulle betala sig att återvinna dem. Ett annat problem är att materialet blandas upp med plast från andra källor till större volymer för att det ska bli ekonomiskt försvarbart att återvinna. Det leder ofta till en minskning av plastens kvalitet och sämre spårbarhet av kemiskt innehåll.

Projektets syfte är att utvärdera om man kan ha en specifik insamling av plast och textilavfall och då få mindre, men renare flöden av material, med hjälp av så kallade ”smarta loopar”. Projektet undersöker om man genom smarta loopar kan hitta ekonomi i mindre volymer som ger rätt kvalité på det insamlade materialet och som då kan användas på nytt med bibehållen kvalité och känt innehåll.

Smarta loopar drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med RISE IVF och Stiftelsen Chalmers Industriteknik och ett flertal företag och organisationer. Inom projektet kommer hinder och lösningar att identifieras och en vägledning tas fram för hur smarta loopar kan utformas och nationella policys se ut. Fokus ligger på hinder och lösningar för smarta loopar kopplat till beteende och policys.

Inspelning från webbinarium

Lär dig mer om konceptet ”Smarta Loopar”, exempel på slutna kretslopp för mindre strömmar av plast och textilavfall samt om vilka vanliga hinder och åtgärder som finns för att ta fram en smart loop. Webbinariet riktar sig till alla som jobbar med plast- och textilfrågor med ett intresse i cirkulär ekonomi och hållbarhet.

Projektfakta

  • Smarta Loopar
  • Budget: 1 238 689
  • Finansiär: Vinnova, genom utlysningen ”Cirkulär och biobaserad ekonomi - Från teori till praktik”
  • Samarbetspartners: IVL Svenska Miljöinstitutet, RISE IVF, Stiftelsen Chalmers Industriteknik, AstraZeneca, Axfoundation, Emballator, Trioplast, Stadium, IKEM, Naturvårdsverket, Textilia tvätt & textilservice, Västsvenska innebandyförbundet, Kemikalieinspektionen, KRS AB.
  • Period: 2020 - 2021