Frukter, bär och grönsaker

Nationell överenskommelse för att minska matsvinnet

Både livsmedelsbranschen och myndigheter vill minska livsmedelsavfall, matförluster och matsvinn i hela livsmedelskedjan. Exempel från Storbritannien visar att en väg till framgång är att involvera aktörerna själva för att sätta upp detaljer och organisation kring en överenskommelse.

En överenskommelse innebär att aktörer i i livsmedelskedjan samarbetar för att identifiera var livsmedelsavfall och matförluster uppstår och vad som är orsaken till det. Det behöver inte vara i samma led av kedjan. Problemen kan åtgärdas och lösningar spridas till fler. Det är mer flexibelt än lagstiftning, då den enklare kan justeras och anpassas till förändrade omständigheter.

Samarbete har även visat sig vara kostnadseffektivt, enligt en stor studie utförd av World Resources Institute och brittiska WRAP(*). Företag som investerar i minskat matsvinn sparar i genomsnitt 14 gånger investeringen och besparingarna i samhället är mer än 250 gånger högre än investeringen. Det beror framförallt på minskade utgifter i hushållen.

Den svenska överenskommelsen kommer drivas som ett fristående kansli.

Vad innehåller en frivillig överenskommelse?

Det svenska förslaget på överenskommelse innehåller följande tre komponenter:

  1. Målsättningar kring minskning av livsmedelsavfall, matförluster och matsvinn.
  2. Datainsamling för att följa upp överenskommelsens mål och hitta ”hotspots” att arbeta med över värdekedjan.
  3. Ett forum samt arbetsgrupper för att samla aktörer längs livsmedelskedjan till diskussion och för att genomföra specifika, branschövergripande projekt, som ska accelerera minskningen av livsmedelsavfall, matförluster och matsvinn.

  Utöver detta ingår att kansliet för överenskommelsen bedriver omvärldsbevakning, kunskapsspridning av goda exempel och resultat från projekt. Medlemmar i överenskommelsen kommer också visas upp och ges en arena.

  Vilka är fördelarna med att vara med i projektet?

  Företaget får en chans att visa att man arbetar med att minska livsmedelsavfall, matförluster och matsvinn. Genom mätningsarbetet får man koll på verksamhetens livsmedelsavfall, matförluster och matsvinn och genom forumet kan man jämföra sin data med andra i branschen. Forumet och arbetsgrupperna ger en stor möjlighet att skapa projekt där flera aktörer medverkar, vilket har visat sig vara mycket effektivt för att minska livsmedelsavfall, matförluster och matsvinn, hos alla medverkande aktörer.

  Läs mer om överenskommelsenPDF

  Vill din organisation vara med? Kontakta Tova Andersson.

  (*) The business case for reducing food loss and waste. 2017. Champions 12.3.

  Projektfakta

  • Överenskommelse för att minska matsvinnet
  • Budget: 570 000 kr
  • Finansiär: Stiftelsen IVL samt deltagande företag.
  • Samarbetspartners: Arla Foods, Atria, Avfall Sverige, Compass group, Jordbruksverket, Livsmedelsföretagen, LRF, Martin och Servera, Menigo, Naturvårdsverket, näringsdepartementet, Orkla foods, SCB, Sodexo, Svensk Dagligvaruhandel, Sveriges bryggerier och Visita.
  • Period: 2019 - 2020