Logga Samarbete för minskat matsvinn

Samarbete för minskat matsvinn, SAMS

En frivillig branschöverenskommelse där aktörer från alla delar av livsmedelskedjan samarbetar för att stoppa matsvinnet i Sverige. SAMS är också en del av regeringsuppdraget för minskat matsvinn.

40 procent av all mat som produceras slängs i stället för att ätas upp

Det är ett oerhört resursslöseri som påverkar lönsamheten och försörjningsförmågan och innebär också missade affärsmöjligheter. Livsmedelsproduktionen står dessutom för cirka 20–30 procent av de globala klimatutsläppen och påverkar miljön genom övergödning och spridning av kemikalier. Det finns alltså all anledning att stoppa matsvinnet!

logga SAMS

Samarbete ger framgång

SAMS lanserades den 12 mars 2020 och består av aktörer från alla delar av livsmedelsvärdekedjan samt regeringsuppdraget för minskat matsvinn som drivs av Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket.

Matsvinn uppstår genom hela värdekedjan och därför behöver lösningarna tas fram tillsammans.

SAMS vision är att stoppa matsvinnet!

Det gör vi genom att:

  • samla den svenska livsmedelsbranschen och arbeta längs hela värdekedjan.
  • samordna mätning och datarapportering.
  • ta fram, driva igenom åtgärdsförslag och visa på deras effekt.
  • bevaka, sprida information om och delta i forskning och utveckling.
  • samla in och sprida bästa praxis om matsvinn.
  • vara en remissinstans för lagstiftning och regelverk inom matsvinnsområdet.

Deltagare i Samarbete för minskat matsvinn

Red capital letters, ALL on one line, WIN on the line below.
Grön symbol med gul blomma och vit text Arla
Logo: Svart symbol med ett broliknande A och namnet Axfoundation i svart nedanför.
Logo for bama. Text in dark blue, a green leaf over the first a.
Logotyp med en symbol i svart och guld. text med företagsnamnet till höger.
Logotyp. Coop skrivet i gröna bokstäver som går in i varandra.
Logotyp med ett stort C i mitten. I C ryms en orange stjärna. Svarta bokstäver för företaget under.
Logotyp för Deligate, svarta bokstäver på vit botten
Logotyp för eSmiley. Tillvänster ett vitt, svängigt litet e på blå botten, till höger namnet i blått.
Logotyp. Svart text med organisationsnamnet. Bokstaven G formar en cirkel med två pilar.
Logo for Greenfood. To the left: A green fingerprint in the shape of a heart. To the right: The letters GREEN in red colour and the letters FOOD in green.
Logotyp för ICA med stora bokstäver i röd färg
Logotyp med symbol i mtten ovanför namnet i svart. Symbolen är en romb med blått överst senan grönt och brunt. Symboliserar jordbruk.
Logotyp,  svart text under svart figur som bildar bokstäverna li
Logotyp, svart text till höger och en röd symbol till vänster.
Logotyp med vit bakgrund och texten martin&servera
Logotyp. Illustration av tallrik och bestick. Tallriken har en cirkulär pil i sig. Texten för organisationen i botten.
Logotyp på rund vit bakgrund. Röd platta som övergår i orange i toppen. Texten menigo.
Logotyp med blå bakgrund och vit text. En symbol finns nere till höger.
Logotyp med blå bakgrund och texten norrmejerier
Logotyp med vit bakgrund och texten Orkla i rött. En halv gul stjärna visas upp till vänster om texten.
Logotyp. Grön text med organisationsnamnet.
Logotype for ReCollab, with black text on a yellow ring.
Logo for RISE. Capital letters RI. on the first line, SE  below, all in black.
Logotyp. Blå text med en röd detalj.
A green square with the words Sustainable Food Waste and the letters SFW, all in white
Logotyp med symbol i gul toch blått till vänster. Organisationsnamnet till höger i blå text.
Logotyp för Sveriges Stadsmissioner. Svart text med organisationsnamnet mot vit bakgrund.
Logotyp. Grön text med företagsnamnet.
Logotyp med ordet ätbart i grönt. Bokstäverna b och a bildar ett oändlighetstecken, en liggande åtta.