En hylla med porslin

Återanvändning i fokus

Återanvändning, snarare än återvinning, är det steg som ligger näst högst upp i prioritet i avfallsdirektivet, direkt efter att förebygga avfall. För återvinningscentraler innebär det att man mer och mer prioriterar att samla in produkter för återanvändning redan vid sorteringen, ofta i en separat återbruksdel.

Även om återanvändning är att föredra, är det inte alltid lämpligt att återanvända vissa inlämnade och funktionella produkter, då de kan innehålla farliga ämnen eller komponenter som enligt lag ska fasas ut. Problemet är att man för närvarande inte alltid vet vilka de produkterna är.

I detta projekt skapas en överblick över hur stor andel av det avfall som lämnas på en återvinningscentral som i praktiken skulle kunna återanvändas, speciellt om man tar hänsyn till om de inlämnade produkter kan innehålla särskilt farliga ämnen.

Projektet bygger till stor del på plockanalyser av avfall. Det innebär att personal för hand går igenom vad som slängts på återvinningscentralerna Örkelljunga och Norra Hamnen i Malmö för att utifrån en framtagen bedömningshandbok analysera skick och användbarhet. Målet är att mäta potentialen för återanvändning av det avfall som lämnas in på återvinningscentraler, uttryckt i ton och styck.

Avfall Sverige har initierat projektet, som IVL leder.

Projektfakta

  • Återanvändning i fokus
  • Budget: 1,37 MSEK
  • Samarbetspartners: Envir
  • Period: 2017 - 2018