Rullar med plastmattor

Cirkulära plastgolv

Under installationsprocessen för plastgolv kan så mycket som 10 procent av materialet bli avfall i form av installationsrester. Det finns ett insamlingssystem för detta spillet i Sverige, som kan malas ner och användas vid tillverkningen av nya golv. Men bara en femtedel samlas in i dagsläget, resten förbränns med annat avfall.

Projektet Cirkulära Plastgolv vill därför bidra till att mer materialspill från installation av plastgolv samlas in genom detta systemet, samt att återvinningsgraden ökar ytterligare.

Syftet är att öka mängden material som samlas in genom att öka medvetenheten bland kommuner att systemet finns och genom att utveckla verktyg för kommuner att börja använda systemet. Fokus ligger på hur kan kommuner använda upphandlingar på att ställa krav att spillet samlas in separat på byggarbetsplatser. Projektet syftar också till att ytterligare öka återvinningsgraden av materialet, som idag ligger på cirka 80 procent. Detta genom att studera vilket material inte återvinns idag och identifiera möjliga avsättningar för det.

I detta projekt, arbetar IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med aktörer inom golvbranschen i Sverige.

Se tidigare webbinarium:

Projektfakta

  • Cirkulära plastgolv
  • Budget: 610 000 SEK
  • Samarbetspartners: Golvbranschen, Tarkett AB, Forbo Flooring AB, AB Gustaf Kärs
  • Finansiär: Naturvårdsverket
  • Period: 2019 - 2020