1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Forskning
 4. Cirkulära flöden
 5. Fordonsåtervinning för att få in mer av uttjänta fordon i kretsloppet
Flera bilar på rad

Mer cirkularitet i fordonsåtervinningen

Dagens och morgondagens bilar blir allt mer komplexa med mer elektronik och nya lättviktsmaterial. Många av dessa material förekommer i förhållandevis små mängder, har hög miljöpåverkan och är strategiskt viktiga. Det ställer svensk fordonsåtervinning inför stora utmaningar, där cirkulär ekonomi en viktig del.

Snittåldern för ett uttjänt fordon är nästan 20 år. Det skapar ett tidsmässigt utrymme för anpassning av återvinningsindustrin. Men för att veta hur anpassningen ska ske måste vi ta reda på vad vi har att vänta oss.

Projektet Explore har som mål att stärka den svenska fordonsåtervinningens roll i en mer cirkulär ekonomi och skapa nära samarbeten mellan tillverkande och återvinnande företag. Mot denna bakgrund, kommer projektet bland annat att:

 1. Analysera förändringen i den framtida fordonsflottans materialinnehåll och den anpassning av återvinningssystemet som krävs.
 2. Kartlägga tekniska lösningar för demontering, sortering och återvinning av framtida fordon.
 3. Identifiera politiska och industriella åtgärder som kan stödja utvecklingen av svensk fordonsåtervinning.

Samarbetet mellan industriella aktörer från fordons- och återvinningsindustrin, forskningsinstitutioner med starka tvärvetenskapliga erfarenheter samt nödvändig teknik- och systemkompetens ger goda förutsättningar för intressanta forskningsresultat och stärkt konkurrenskraft för de svenska fordons- och återvinningsindustrierna.

– En ensam firma kanske inte har råd att göra stora investeringar för en mer avancerad materialåtervinning. Vi kommer troligtvis behöva se mer samarbeten inom såväl återvinningsindustrin som mellan fordonstillverkarna och återvinningsföretagen, säger projektledare Carl Jensen vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Projektfakta

 • Explore – Exploring the opportunities for advancing vehicle recycling industrialization
 • Budget: 6,9 miljoner SEK
 • Samarbetspartners: AB Volvo, Volvo personvagnar, Stena Recycling, Walters bildelar, Eklunds bildelslager, Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund (SBR), Bilretur, Chalmers Industriteknik, Chalmers Miljösystemanalys, Chalmers Produkt och Produktionsutveckling
 • Period: 2016 - 2020