1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Cirkulära flöden
  5. Ett helhetsgrepp om biobaserade och bionedbrytbara plaster
Flera plastflaskor och en EU-logga

Bio-plastics Europe tar helhetsgrepp om biobaserade och bionedbrytbara plaster

Majoriteten av all plast i världen görs på den fossila råvaran olja och mycket plastavfall hamnar även i naturen. Projektet Bio-plastics Europe tar fram strategier och lösningar för biobaserad och bionedbrytbar plast som ett alternativ till konventionell, fossilbaserad plast.

Projektet är ett internationellt samarbete där IVL arbetar med att testa vilka produkter olika typer av biobaserade och bionedbrytbara plaster passar för, hur avfallshanteringen ska gå till och vad som händer när de hamnar i naturen. Till det hör även att ta fram rekommendationer och kunskapsunderlag till beslutsfattare.

Samarbetet involverar ett 20-tal partners från 12 länder och har ett utökat nätverk med städer, organisationer och företag där bland annat Tetra Pak, Unilever och Adidas ingår.

Bio-plastics Europe finansieras genom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020.

Biobaserade plaster: plast som är framställd på en råvara med ett nutida biologiskt ursprung, till exempel sockerrör. Dessa plaster är ofta kemiskt exakta kopior av vanliga plaster, fossila plaster.

Bionedbrytbara plaster: plast som med tiden kan brytas ned biologiskt i en kontrollerad miljö, till exempel i en storskalig kompost.

Projektfakta

  • Bio-plastics Europe
  • Budget: 8.1 miljoner EUR
  • Finansiär: EU Horizon 2020, projektnummer 860 407
  • Samarbetspartners: Hamburg University of Applied Sciences (DE), Fraunhofer Institute for Structural Durability and System Reliability LBF (DE), Kaunas University of Technology (LT), Manchester Metropolitan University (UK), Swedish Environmental Research Institute (SE), Technical University of Tallinn (EE), University of Bologna (IT), Lodz University of Technology (PL), Alfred Wegener Institute Helmholtz Centre for Polar and Marine Research (DE), National Research Council (IT), Turku University of Applied Sciences (FI), The Hamburg University of Technology (DE), Hamburg Institute of International Economics (DE), The Austrian Centre of Industrial Biotechnology (AT), Universidad Politecnica de Madrid (ES), Tecnologie Innovative per il Controllo Ambientale e lo Sviluppo Sostenibile scrl (IT), Heng Hiap Industries (MY), Nature Plast (FR), Arctic Biomaterials (ABM)(FI), Prospex Institute (BE), Assobioplastiche Servizi (IT), Ecoembalajes España (ES).
  • Period: 2019 - 2023