Lastfartyg

Sjöfolkets guide till god innemiljö

Sjöfolkets guide till god innemiljö innehåller handfasta råd och tips på hur du kan undersöka och bedöma innemiljön på fartyg och hur du kan minska exponeringen för farliga ämnen vid olika typer av arbeten.

Från forskning till praktisk nytta

Människan tillbringar nästan 90 procent av sin tid inomhus, där vi ofta exponeras för högre halter av luftföroreningar än utomhus. På fartyg påverkar valet av bränsle och ventilationssystemet starkt innemiljön och luftkvaliteten. Dessa faktorer påverkar inte bara luftens föroreningar och partiklar utan även upplevelsen av temperatur, luftfuktighet och drag. Eftersom sjöpersonal ofta jobbar under långa tider ombord med små möjligheter till variation och miljöombyte är fartygens innemiljö och luftkvalitet viktiga för både hälsa och välbefinnande. Sjöpersonal är en av de yrkesgrupper som är särskilt utsatta för farliga ämnen som härstammar från bränslen och avgaser.

Sjöfolkets guide är främst riktad till dig som är chef eller skyddsombud på fartyg, eller arbetar på rederi med teknik- eller arbetsmiljöfrågor. Kunskapsbanken och utbildningsmaterialet kan också användas för utbildning av blivande sjöbefäl. Allt finns också samlat i en nedladdningsbar broschyr Pdf, 4 MB..

Vi vill att vår forskning ska komma till användning. Välkommen att ta del av vår kunskap och det material vi har tagit fram!

illustration över de tre delarna som ingår i sjöfolkets guide

Kunskap från tre forskningsprojekt

Den kunskap och det material som du hittar på den här hemsidan har utvecklats genom tre tidigare forskningsprojekt som du kan läsa mer om här.

En öppen bärbardator på ett skrivbord

Databas

Databasen sammanställer resultat från mätningar av luftföroreningar i olika utrymmen ombord ett tjugotal fartyg samt av sjöfolkets personligs exponering för skadliga ämnen.

Kaptenen i styrhytten, med kikare i hand.

Kunskapsbank

Kunskapsbanken ger en överblick över vilka farliga ämnen som kan finnas i innemiljön på fartyg, dess hälsorisker, vad du kan göra för att minska riskerna, samt vilka arbetsmiljöregler som gäller.

Projektet har finansierats av Stiftelsen Sveriges Sjömanshus.

Har du frågor om Sjöfolkets guide, kontakta oss gärna.

Porträtt av IVL medarbetaren Sarka Langer . Kvinnan står framför en beige väg. Kvinnan bär en blommig stickad tröja.

Sarka Langer

Fil Dr i atmosfärkemi,
kemiska ämnen i innemiljöer och luftkvalitet

sarka.langer@ivl.se

Cecilia Österman, universitetslektor och forskare på Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet i Kalmar.Fotograferad vid Stiftelsen Sveriges Sjömanshus.

Cecilia Österman

Tekn Dr i sjöfart och marin teknik,
med inriktning mot arbetsmiljö

cecilia@soteria.se