1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Transporter
  5. Nya lösningar för framtidens arbetsplatsparkering
Två bilar som är parkerade

Nya lösningar för framtidens arbetsplatsparkering

När städerna förtätas ökar behovet av hållbara transportlösningar. I projektet ArbPark studeras två expansiva områden i Göteborg och vad som händer när områden förtätas och nya arbetsplatser tillkommer, men med oförändrad parkeringstillgång.

Projektet ArbPark är ett av Sveriges större inom arbetsplatsparkering och görs ihop med fastighetsägare, arbetsgivare, kommunala aktörer och Trafikutredningsbyrån. Forskningsprojektet ska studera effekterna av ett oförändrat p-tal parallellt med tillkomsten av 4 000 nya arbetsplatser på Johanneberg Science Park.

För att ser hur arbetsplatsparkering fungerar utanför Sverige, börjar projektet med att titta på utländska och europeiska lösningar. Bland annat används seminarier, workshops och fokusgrupper för att både sprida kunskap och inhämta kunskap om hur olika koncept inom parkering och mobilitetstjänster kan sättas i ett svenskt perspektiv. Dessutom studeras vilken roll åtgärder som exempelvis flexibla parkeringstal och gröna transportplaner kan ha när arbetsplatser är lokaliserade i attraktiva och centrala områden.

De två fallstudieområdena i Göteborg är Campus Johanneberg och Lindholmen, där universitet, företag, inkubatorer och deras personal, studenter och gäster möts dagligen. Under projektet studeras parametrar som parkeringsbeläggning, avgifter och parkeringsutbud, men även attityder och förändringsprocesser. Målet är att ta fram ny kunskap som utvecklar styrmedel, planerings- och analysverktyg för arbetsplatsparkering som del i den attraktiva och innovativa staden.

Projektfakta

  • ArbPark
  • Budget: 3,8 MSEK
  • Finansiär: Vinnova
  • Samarbetspartners: Trafikutredningsbyrån, Akademiska Hus, Chalmers tekniska högskola, Chalmersfastigheter, Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag, Trafikkontoret Göteborgs Stad, Johannebergs Science Park, Trafikverket och Älvstranden Utveckling
  • Period: 2017 - 2019