1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Transporter
  5. Hållbara attraktiva stationssamhällen
Människor på språng

Hållbara och attraktiva stationssamhällen

Många människor som bor i samhällen utanför större tätorter är i dag bilberoende. Området kring pendeltågstationerna domineras också ofta av parkeringar. Projektet Hållbara och attraktiva stationssamhällen har utmanat idén om bilen som den enkla lösningen.

En hållbar stationsnära stadsutveckling är viktig för den regionala utvecklingen, såväl i Sverige som internationellt, och efterfrågan på nya smarta mobilitetslösningar är stor.

Projektet Hållbara och attraktiva stationssamhällen har tagit fram lösningar för en mer bilfri livsstil för samhällen utanför storstäderna. Det har under två år undersökt parkeringsbehov, nya sätt att resa och hur lokalisering av byggplaner påverkar koldioxidutsläpp i stationssamhällen.

Projektet har haft som mål att utveckla och demonstrera produkter och tjänster för effektiv markanvändning och hållbar lokal mobilitet. Arbetet har utgått från två konkreta politiska mål: öka byggandet och minska utsläppen från transporter.

IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers och RISE (där projektparterna SP och Viktoria Swedish ICT numera ingår) har tillsammans med en stor grupp representanter från kommun, region och näringsliv studerat tätorterna Lerum och Nödinge utanför Göteborg och haft dem som pilotområden.

De framtagna mobilitetstjänsterna har erbjudits genom en app kopplad till ett bonussystem som premierar hållbara resvanor. Projektet har även utvecklat ett nytt planeringsverktyg för kommuner som visar klimateffekten av olika exploateringsval samt ett beräkningsverktyg för hur många parkeringsplatser som behövs. Invånarna i Lerum och Nödinge har bjudits in att komma med synpunkter och förslag genom medborgardialoger.

Projektfakta

  • Hållbara och attraktiva stationssamhällen
  • Budget: 14,5 MSEK
  • Finansiär: Vinnova, Västra Götalandsregionen, Ale kommun, Lerums kommun
  • Partners: Chalmers, SP, Viktoria Swedish ICT
  • Period: 2015 - 2018