1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Forskning
 4. Transporter
 5. CARES City Air Remote Emission Sensing – CARES
Illustration på transporter och EU-logotyp

CARES mäter trafikens utsläpp för bättre stadsluft

EU-projektet CARES arbetar för att förbättra stadsluften genom att övervaka och mäta utsläpp från trafiken. Det ska utveckla instrument och mjukvara som testas och demonstreras i tre städer i Europa samt i Kina.

Projektets övergripande mål är att underlätta användningen av olika tekniker för att mäta utsläpp i verklig trafik och göra det möjligt att mer effektivt övervaka fordonsflottans utsläpp. Det förväntas ge ökad kunskap om utsläpp från många olika fordonstyper och därmed en bättre bas för att vidta åtgärder som leder till förbättrad luftkvalitet, bättre hälsa och mer hållbara städer.

Arbetet inkluderar utveckling av både hårdvara och mjukvara och teknikerna ska kombineras på olika sätt i de tre städerna. Det är framför allt kväveoxid och partiklar som ska undersökas.

Milano i Italien, Prag i Tjeckien och Krakow i Polen har alla problem med luftföroreningar. Där ska EU-projektet CARES – en förkortning av City Air Remote Emission Sensing – övervaka trafikens avgaser och medverka till att stadens luft blir bättre.

I samband med projektet planerar Milano att införa en miljözon där endast fordon med låga utsläpp är tillåtna, Prag vill kunna hitta och stoppa fordonen med de högsta utsläppen, medan Krakow bland annat vill titta på möjligheten att minska utsläppen genom att fler äldre fordon skrotas.

IVL Svenska Miljöinstituten leder CARES, som har en lång rad parter från flera länder. Det internationella samarbetet inkluderar utbyte med forskare, städer och myndigheter i Kina, där liknande mätningar också kommer att genomföras.

CARES arbetar med fyra olika tekniker för att mäta utsläpp från enskilda fordon i verklig trafik:

 • Horisontell fjärranalysmätning tvärs över vägbanan
 • Vertikal fjärranalysmätning från portal ovanför vägbanan
 • Mätning från en efterföljande bil som mäter utsläpp från fordon framför
 • Stationär punktmätning av avgasplymer från vägkanten

Projektfakta

 • CARES – City Air Remote Emission Sensing
 • Budget: 3,3 miljoner euro
 • Finansiär: EU Horizon 2020, projektnummer 814 966
 • Samarbetspartners: Airyx, Aristotle University of Thessaloniki, Beijing Institute of Technology, City of Milan, CRAES-VECC, Czech University of Life Sciences, Czech Technical University, EMPA, Hong Kong University of Science and Technology, ICCT, IIASA, Innovhub, Krakow Smog Alert, Technical University of Graz, TNO, Tsinghua University, University of Heidelberg, University of Leeds, University of Thessaloniki, University of York.
 • Period: 2019 - 2023