1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Vatten
  5. Teknikutveckling för odling av stillhavsostron
Ostron och musslor ligger på en sten

Teknikutveckling för odling av stillahavsostron

Stillahavsostronet, även kallat japanskt jätteostron (Magallana gigas) är en av världens mest odlade arter. IVL testar nedsänkbara odlingssystem som kombinerar odling av både stillahavsostron, inhemska ostron och musslor.

Stillahavsostronet finns i Sverige sedan 2006 och spreds hit som larver med strömmar från Danmark. Arten är nu väl etablerad svenska vatten och bestånden fortsätter att öka - 2014 uppskattades det till cirka 250 000 ton i norra Bohuslän.

Även om det är en omöjlig uppgift att utrota det japanska ostronet i Sverige har svenska myndigheter ett ansvar att reglera verksamheter som kan öka möjliga negativa effekter av arten. Myndigheterna tillåter därför inte odling av det japanska ostronet då det finns en risk att odlade individer kan bidra till en ökning av vilda populationer genom reproduktion.

Det finns dock flera olika tekniker som skulle kunna möjliggöra odling av japanska ostron samtidigt som myndigheternas ansvar uppfylls, exempelvis genom nedsänkt odlingsteknik.

Fördelarna med nedsänkta odlingssystem är många, bland annat att de är visuellt osynliga och därmed minimerar eventuella konflikter med kustnära markägare och båttrafik. Dessutom påverkas anläggningarna mindre av isläggning. Kvaliteten på de odlade organismerna blir också högre när man kan styra reproduktionen, och det ger också möjligheter till en stabil produktion året runt. Andra fördelar är minskad risk för sjukdomsutbrott hos ostronen samt att problemen med påväxt på odlingsutrustningen kan minska kraftigt.

IVL testar och utvärderar innovativa odlingsmetoder som kan möjliggöra odling av bland annat stillahavsostron i svenska vatten och som kan underlätta expansion av den redan existerande produktionen av inhemska ostron och musslor. Metoderna vi utvärderar involverar teknik för fullt nedsänkt djupvattensodling, en teknik som kan möjliggöra både en biologiskt och socialt hållbar utveckling av den svenska vattenbrukssektorn, parallellt med en ekonomisk utveckling av landsbygdssamhällen och svensk turism.

Detta skulle öka tillgängligheten av ekologiska, lokalt producerade och hälsosamma musslor och ostron, samt ha positiva miljöeffekter genom upptag av näringsämnen.

Projektfakta

  • Nedsänkta odlingssystem av ostron och musslor
  • Budget: 7,6 MSEK
  • Finansiär: Europeiska havs- och fiskerifonden
  • Samarbetspartner: Bohus Havsbruk
  • Period: 2018 - 2021