1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Vatten
  5. Innovativ vattenrening
Tre pesoner i varselkläder står framför en blå container

IVL:s expert Fredrik Hedman (vänster) på besök på testbädd Storsudret på Gotland. Foto: IVL Svenska Miljöinstitutet

Innovativ vattenrening av avloppsvatten

En ökande temperatur och befolkningsmängd påskyndar behovet av energieffektiva och cirkulära vattenreningsmetoder. Projektet InnoRec syftar till att utveckla en ny teknik för återvinning av näringsämnen från avloppsvatten och att introducera energieffektiv rening i Sverige.

På grund av produktionen av metangas finns det stora fördelar att använda anaerob (utan syre) teknik för vattenrening. Utmaningen är att tekniken kräver höga temperaturer och används därför vanligtvis i länder med varmare klimat som Brasilien. För att möjliggöra användningen av en anaerob teknik i regioner med kallt vatten genomförs nu test med membranfilter på testbädd Storsudret. Testbädden på södra Gotland är en del av ett pågående Vinnova-projekt i syftet att hitta nya metoder för framtidens vattenförsörjning.

Efter membranfiltreringen återstår ett vattenkoncentrat som är 5-10 gånger mindre i volym än ursprunget. I koncentratet finns en hög andel näringsämnen, som exempelvis kväve och fosfor som är huvudingredienser i konstgödsel. Koncentreringen av avloppsvatten i låg volym öppnar upp för anaerob vattenrening, som producerar fossilfri energi i form av metangas istället för att konsumera.

I Brasilien, där den anaeroba tekniken redan används, kommer IVL med samarbetspartners arbeta för att introducera nya tekniker för att återvinna näringsämnen från avloppsvatten. Kunskaperna från Brasilien kan sedan användas i testbädd Storsudret, för att slutligen mynna ut i en energieffektiv, cirkulär reningsmetod av avloppsvatten i både kallt och varmt klimat.

 

Projektfakta

  • Innovativ teknik för resursåtervinning från anaerob rening av avloppsvatten med nettoproduktion av energi
  • Budget: 3 MSK
  • Samarbetspartners: Sanepar, BoomaTech, SENAI-EQ, ENWA
  • Finansiär: Vinnova
  • Period: 2021 - 2024