1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Vatten
  5. IoT för hållbar vattenhantering
Vask i handfat som ser ut som wifi-symbolen

Internet of Things för hållbar vattenhantering

Projektet IoT för hållbar vattenhantering arbetar med att utveckla en plattform som ska hantera data från sensorer i städernas vattenledningsnät.

IoT, Internet of Things, kallas ibland Sakernas internet. Det är ett samlingsnamn för tekniker som gör att föremål med inbyggd elektronik och internetuppkoppling kan styras eller utbyta data över nätet.

Den IoT-plattform som utvecklas i detta projekt ska kunna fungera som stöd för hållbar vattenhantering. Den ska bidra till att de som ansvarar för städernas vattenledningsnät kan ta datadrivna beslut, exempelvis för proaktiva åtgärder som underhåll. Den ska också underlätta arbetet med att identifiera och spåra källor till läckage eller andra avvikelser som behöver snabba insatser.

Målet med projektet är att utforma en IoT-plattform som bidrar till att sensordata kan samlas in, aggregeras och analyseras samt vid behov delas och/eller integreras med andra relevanta data för digitaliserad och hållbar vattenhantering i städer.

Finansiärer:

En logotyp som består av en rund blå ring till vänster och orden Internet of things Sverige i blått till höger
Ruta med blå ram som innehåller logotyper för Vinnova, Energimyndigheten och Formas, med orden Strategiska innovationsprogram i ett blått fält till höger.

Projektfakta

  • Projektnamn: IoT för hållbar vattenhantering
  • Finansiär: Vinnova (via Internet of Things Sverige)
  • Budget: 2 820 000 SEK
  • Samarbetspartner: Göteborg Kretslopp och Vatten (KoV), Stockholm Vatten och Avlopp (SVoA)
  • Period: 2022 - 2023