1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Vatten
  5. Mångmiljonsatsning på bättre kommunal vattenrening
Kvinna sitter och gör mätningar

Mångmiljonsatsning på bättre kommunal vattenrening

Resurseffektiv vattenrening är en viktig fråga i Sverige och i många delar av Europa. EU satsar med projektet R3 Water 50 miljoner kronor på att hitta innovativa lösningar för bättre kommunal vattenrening. Hammarby Sjöstadsverk i Stockholm är en av platserna där de nya teknikerna tas fram och testas.

Förutom olika reningsmetoder för att spara energi och hitta bättre styrsystem kommer man inom projektet att utveckla tekniker för bättre återvinning av avloppsvatten och återföring av värdeämnen. R3 i projektnamnet syftar på de tre huvudområdena – återvinning av vatten, ökad resurseffektivitet i reningsprocessen och återföring av värdeämnen (Reuse, Resource effeciency och Recovery). Målet är att dagens energikrävande reningsverk i framtiden istället ska kunna producera energi. Avloppsvattnet ska också ses som en resurs ur vilken man kan utvinna viktiga och användbara näringsämnen som sedan ska kunna återföras till kretsloppet.

Fokus ligger på att utveckla och testa innovativa lösningar från små och medelstora företag och ett av syftena är att underlätta marknadsintroduktionen både i Europa och på den internationella marknaden. Teknikerna kommer att demonstreras på tre olika platser, i Spanien, Belgien och i Sverige på Hammarby sjöstadsverk. I konsortiet ingår totalt tolv partners. Från Sverige deltar förutom IVL även Aqua-Q, ett företag som utvecklar nya tekniker för online-analys av vatten.

R3 Water koordineras av IVL och har en total budget på cirka 7,7 miljoner euro, det vill säga nästan 70 miljoner kronor fördelat på cirka tre och ett halvt år.

Besök projektets webbsida: http://r3water.eu/

Projektfakta

  • Mångmiljonsatsning på bättre kommunal vattenrening
  • Budget: 50 MSEK
  • Samarbetspartners: 12
  • Period: 2014 - 2017