1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Vatten
  5. Pilot Henriksdal 2040 (pH2040)
Blått skvalpande vatten

Pilot Henriksdal 2040 (pH2040)

Många reningsverk i Sverige står inför framtida utmaningar i och med ökade krav på reningskapacitet, kostnadseffektivitet och belastningskapacitet. I många fall kommer dessa krav att leda till att ombyggnationer krävs på reningsverken.

I och med de ökade kraven har Stockholm Vatten och Avfall beslutat att bygga om och utöka kapaciteten på Sveriges största reningsverk, Henriksdals reningsverk i Stockholm, samt att stänga ner Bromma reningsverk och istället leda dess avloppsvatten till Henriksdals reningsverk. Henriksdals reningsverk kommer att byggas om och uppgraderas till ett reningsverk med ett aktiv slamsteg kombinerat med ett membranbioreaktorsteg, där den nuvarande eftersedimenteringen ersätts med en membranbioreaktor.

Då denna processlösning inte finns implementerad i reningsverk i Sverige idag, men flertalet reningsverk nu antingen redan beslutat, eller visat intresse för, att uppgradera på liknande sätt som Henriksdal, behövs beslutsunderlag som kan ge stöd gällande processval och möjligheter inför kommande utveckling av MBR-reningsverk med svenska/nordiska förhållanden.

IVL Svensk Miljöinstitutet driver sedan 2016, tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall, ett samfinansierat projekt, där en anläggning i pilotskala, identisk med framtida fullskaleanläggning på Henriksdals ARV, driftas och studeras. Anläggningen är placerad på IVL och KTHs gemensamma forskningsanläggning för vattenrening SWIC, Sjöstadsverket Water Innovation Centre. Projektet publicerar varje år en sammanställning över det gångna året, vilka finns att ladda ner på IVLs hemsida.

Projektfakta

  • Pilot Henriksdal 2040
  • Budget: 5 MSEK/år
  • Samarbetspartners: SVOA
  • Period: 2016 - 2023