1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Vatten
  5. Studie om förlorade fiskeredskap
Trasig bur på strand

Studie om förlorade fiskeredskap

Fritids- och sportfiske bidrar till nedskräpning i våra vatten. Målet med IVL:s uppdrag är att undersöka kvantiteterna och sammansättningen av förlorade fiskeredskap. Förlängningen av detta uppdrag är nu igång med fokus på Östersjön.

För närvarande finns det ingen statistik för hur många fiskeredskap som årligen sätts på marknaden inom länderna som ingår i Helsingforskommissionen (HELCOM). Det finns inte heller någon statistik över kvantiteten av fiskeredskap som förloras varje år.

Målet med IVL:s uppdrag är att undersöka kvantiteterna och sammansättningen av förlorade fiskeredskap inklusive ryssjor, burar, tinor och handhållna fiskeredskap inklusive fiskedrag, beten, tyngder, sänken med motsvarande krokar och fiskelinor i syfte att föreslå lämpliga åtgärder för att minska förlusterna.

Vi tittar även på eventuella toxiska ämnen som kan förekomma i fiskeredskap och dess påverkan på miljön.

Läs mer om projektet i vårt pressmeddelande

Projektfakta

  • Projektnamn: Studie om förlorade fiskeredskap HELCOM
  • Finansiärer: Havs- och vattenmyndigheten
  • Period: 2022 - 2022