1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Vatten
  5. Innovativ teknik för bättre vattenhantering
Vatten i Skärgården

Innovativ teknik för bättre vattenhantering

Projektet Eco Water utvecklar eko-effektivitetsindikatorer för vattenhantering. Det syftar till att belysa hur innovativ teknik i vattenanvändningssystem påverkar systemens ekonomiska resultat och miljöpåverkan.

Projektets huvudresultat består av en testad och validerad metodik, en integrerad verktygslåda för eko-effektivitetsanalys av vattenanvändningssystem och ett policydokument med rekommendationer för teknikupptag och implementering. Eko-effektsindikatorerna exemplifieras genom åtta fallstudier inom tre olika vattenanvändningsområden; jordbruk, urbana system samt industriell användning.

Eco Water genomförs av ett internationellt konsortium under ledning av det tekniska universitetet, NTUA, i Grekland. IVL deltar i forsknings- och utvecklingsarbetet samt leder en av de industriella fallstudierna representerat av Volvo Technology.

Projektfakta

  • Eco Water
  • Budget: 3 MEUR
  • Samarbetspartners: 9
  • Period: 2011 - 2014