1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Vatten
  5. Resurseffektiv rening av mikroföroreningar i avloppsvatten
Avloppsreningsverk

Rening av mikroföroreningar i avloppsvatten

IVL Svenska Miljöinstitutet har under många år jobbat med rening av mikroföroreningar som läkemedelsrester och mikroplaster. Vi har arbetat åt Naturvårdsverket inom olika regeringsuppdrag, tillsammans med Tekniska verken i Linköping där våra pilottester resulterade i Sveriges första fullskaliga anläggning för rening av läkemedelsrester, och tillsammans med Simrishamns kommun där arbetet resulterade i Sveriges andra fullskaliga anläggning för läkemedelsrening. Våra vattenexperter är involverade i ett flertal utredningar, pilotförsök och implementeringar av olika tekniska lösningar vid olika reningsverk i Sverige.

IVL har utvecklat resurseffektiva reningsprocesser för olika mikroföroreningar som antibiotika, hormoner och andra läkemedelsrester men även för andra föroreningar som mikroplaster och PFAS-ämnen. Vi utvecklar både tekniker och egna piloter som används vid flera svenska reningsverk. Tekniker som vi arbetar med är bland annat MBR, CAS, MBBR, GAK, PAK, PAK-MBR, MBR-GAK, ozonering, UV/H2O2, NF, RO, FO.

Målet är att hitta den mest resurseffektiva lösningen till varje samarbetspartner. Lösningar som inte bara ge en effektiv rening utan som också ger lägsta möjliga miljöpåverkan och kostnader. Samtidigt som de olika aktiviteterna ska bidra till en kunskapshöjning för hela VA-sektorn så är vi mån om specifika lösningar i varje projekt som ger maximala synergieffekter och flexibilitet.

En resurseffektiv rening av avloppsvatten för mikroföroreningar är dessutom en avgörande del för att uppnå cirkulär vattenhantering med återanvändning av vatten som slutmål.

Projektfakta

  • Rening av mikroföroreningar i avloppsvatten
  • Budget: >50 Mkr
  • Samarbetspartners: Främst Xylem, Tekniska verken i Linköping och Syvab
  • Period: 2008 - 2020

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2020-10-12

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen