1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Vatten
  5. Hållbar förvaltning av vattenresurser
En båt vid brygga

Water Harmony: Hållbar förvaltning av vattenresurser

Brist på dricksvatten av tillräckligt god kvalitet är ett allt vanligare problem som många regioner världen över brottas med. Även länder som vanligtvis har haft en god vattentillgång drabbas. EU-projektet Water Harmony ska med hjälp av nya tekniker hitta globala lösningar som kan hantera dessa samhällsutmaningar. IVL leder det svenska bidraget som vidareutvecklar och demonstrerar tekniker för en hållbar dricksvattenproduktion i Sandviken.

Målet är att öka både kvaliteten och kvantiteten på dricksvatten för att möte den allt större efterfrågan som orsakas av ökad befolkning, klimatförändringar och nya typer av föroreningar.

Det ska göras med hjälp av nya tekniker för hållbar vattenförvaltning, nya tekniker för hantering av olika föroreningar, återanvändning av vatten och genom att skapa ett brett samhällsengagemang kring vattenfrågor.

I projektet deltar tio länder med fyra demonstrationsprojekt och sju teknikprojekt. Det svenska bidraget vidareutvecklar och demonstrerar tekniker för en hållbar dricksvattenproduktionen i Sandviken där modeller ska optimera att befintliga vattenresurser tas omhand på ett dynamiskt och hållbart sätt.

Water Harmony, Closing the Water Cycle Gap with Harmonised Actions for Sustainable Management of Water Resources, finansieras av Formas som en del i det internationella forsknings- och utvecklingsinitiativet, Water Challenges for a changing world, Water JPI. Svensk partner i projektet är IVL Svenska Miljöinstitutet. Projektet pågår fram till 2022.

Projektfakta

  • Water Harmony
  • Budget: 3,1 MSEK
  • Finansiär: Formas
  • Period: 2019 - 2022