1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Vatten
  5. Hållbar förvaltning av Europas kustzoner
Vatten och stenar

Hållbar förvaltning av Europas kustzoner

EU-projektet Arch – Architecture and roadmap to manage multiple pressures on lagoons – tar fram kunskap för att stödja en hållbar förvaltning av Europas kustzoner. Fokus ligger på grunda vatten och flodmynningar som ligger i gränszonen mellan land och hav och som ofta är utsatta för hårt tryck från städerna.

Dessa områden som utgör övergången mellan sött och salt vattenrepresenterar mycket dynamiska och produktiva ekosystem. Utmaningen är att förvalta dessa områden på ett hållbart sätt. I Arch utvecklas riktlinjer för att bättre hantera klimatförändringar och den ökade exploateringen som de är utsatta för från tätorter, industri, jordbruks- och fritidsaktiviteter.

Projektfakta

  • Arch
  • Budget: 4.3 MEUR
  • Samarbetspartners: 10
  • Period: 2011 - 2015