27 januari

CCBuild Nätverksträff: Återbruk av stål

En nätverksträff inom Centrum för cirkulärt byggandes satsning på att öka utbytet av kunskaper och erfarenheter kring cirkulärt byggande i bygg- och fastighetssektorn. Syftet denna gång är att sprida erfarenheter och insikter kopplat till cirkulär materialhantering och återbruk av stål.

A closeup of a steel construction
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.556fc7e17c75c8493333ed/steel-construction.jpg