1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Forskning
 4. Hållbart samhällsbyggande
 5. Utvärdera klimatpåverkan av byggrobotik
En närbild av en robotarm som arbetar på husbygge

Utvärdera klimatpåverkan av byggrobotik

Projektet ska, ur ett klimatperspektiv, undersöka vad det skulle innebära att använda robotar på en byggarbetsplats och utvärdera huruvida dessa bidrar till klimatbesparing eller utgör extra klimatbelastning.

Byggrobotik har potential att gynna samhällsbyggande ur flera perspektiv, med framför allt ökad produktivitet, ökad säkerhet och förbättrad arbetsmiljö där tunga, smutsiga och repetitiva arbetsuppgifter kan automatiseras. Hittills har få, eller inga, studier genomförts i Sverige med publika resultat med fokus på klimatpåverkan från robotik i byggprojekt.

Projekt ska, ur ett klimatperspektiv, undersöka vad det skulle innebära att använda robotarna på en byggarbetsplats och för vilka applikationsområden samt skeden i byggprocessen olika typer av byggrobotar är som mest fördelaktiga ur ett hållbarhetsperspektiv.

Projektets mål

 • Utvärdera klimatpåverkan för fyra utvalda robotapplikationer och jämföra hur det står mot motsvarande traditionella byggmetoder
 • Ta fram en vägledning till byggentreprenörer där möjligheter mellan byggrobotik och klimatpåverkan identifieras
 • Identifiera skeden i byggprocessen där olika typer av byggrobotautomation är mest fördelaktig ur ett hållbarhetsperspektiv

Projektfakta

 • Projektnamn: Utvärdera klimatpåverkan av byggrobotik
 • Budget: 1 010 500 SEK
 • Finansiärer: SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), SIVL (Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning)
 • Samarbetspartner: IVL Svenska Miljöinstitutet, LTH, Centrum för byggrobotik, PEAB, Skanska
 • Period: 2023 - 2024