1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Hållbart samhällsbyggande
  5. Smart City Sweden – Sveriges exportplattform för hållbara städer
Bild på hustak

Smart City Sweden – Sveriges exportplattform för hållbara städer

Smart City Sweden syftar till att öka exporten av svenska lösningar och innovationer inom hållbara städer.

Genom att lyfta upp företag och goda exempel från Sverige och med besöksmottagning på sex platser runtom i landet, bidrar Smart City Sweden till att sprida kunskap om svenska lösningar och hjälper samtidigt andra länder att nå de mål som är uppsatta inom ramen för Agenda 2030.

Smart City Swedens huvudkontor är beläget i Hammarby sjöstad; ett av världens första hållbara stadsutvecklingsprojekt. Plattformen har även samarbetspartners runtom i Sverige, från Umeå i norr till Malmö i söder. Idag tar alla kontor emot delegationer från hela världen som är intresserade av svenska lösningar inom de utvalda områdena klimat, energi, miljö, mobilitet, stadsplanering, digitalisering och social hållbarhet.

Projektet koordineras av Energimyndigheten och drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Projektfakta

  • Smart City Sweden – Sveriges exportplattform för hållbara städer
  • Budget: 85 miljoner SEK
  • Finansiär: Energimyndigheten (Statens energimyndighet)
  • Koordinator: Statens Energimyndighet
  • Samarbetspartners: Energimyndigheten, Vinnova, Business Sweden, Trafikverket, Naturvårdsverket, Lantmäteriet, Tillväxtverket, Boverket, Business Region Göteborg, Sustainable Business Hub, North Sweden Cleantech, Dalarna Science Park, Cleantech Östergötland, Swedish Cleantech, Finansdepartementet
  • Period: 2018 - 2021