Barn pekar på en jordglob

Hur blir samhället om BNP-tillväxten avtar

Det Formas-finansierade forskningsprogrammet ”Bortom BNP-tillväxt: Scenarier för hållbart samhällsbyggande” pågick 2014-2018 och är nu avslutat. Programmets syfte var att med hjälp av framtidsscenarier undersöka vad som kan hända med det svenska samhället om tillväxt inte ses som ett mål, utan hållbarhetsmål istället står i fokus.

Att ha förberedelse och strategier för att hantera avstannad tillväxt är högst samhällsrelevant för Sverige såväl som andra länder, oavsett om detta betraktas som en möjlighet eller ett hot.

Programmet har avslutats, men forskarna fortsätter i andra projekt som bygger vidare på lärdomar från programmet. Två exempel är Mistra Sustainable Consumption Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt projektet Från scenarier till förändring: Verktyg för hållbar omställning på lokal och regional nivå.

Det övergripande syftet med forskningsprogrammet var att ta fram scenarier för framtiden - utan tillväxt, med nolltilväxt och med låg tillväxt - samt utveckla strategier som kan användas inom hållbar samhällsbyggnad i Sverige. Scenarierna utvecklades för fyra fallstudieområden; byggsektorn, välfärdstjänster, transporter samt vardagsliv. Fyra scenarier som visar Sverige år 2050 togs fram: cirkulär ekonomi i välfärdsstaten, kollaborativ ekonomi, automatisering för livskvalitet och lokal självförsörjning.

Många forskningsfält möttes när scenarierna i form av framtidsbilder tecknades upp: miljöstrategisk analys, framtidsstudier, sociologi, urbana studier, statsvetenskap, socialantropologi, ekonomi och humanekologi.

Frågor som ställdes i programmet var bland annat:
• Vad kan förändringar i tillväxten innebära för välfärdens organisation och finansiering?
• Hur kan dessa upprätthållas och utvecklas i olika delar av landet?
• Hur skulle maktrelationer och fördelning av resurser förändras i samhällen med låg eller nolltillväxt?

KTH samordnade projektet som, förutom IVL Svenska Miljöinstitutet, inkluderade VTI, Uppsala universitet, Södertörns högskola och Lunds universitet. Till projektet var också flera samhällsaktörer knutna, såsom TCO, MSB, näringsdepartementet, Västra Götalandsregionen och ett antal kommuner.

För frågor om programmet Bortom BNP-tillväxt: Scenarier för hållbart samhällsbyggande, kontakta projektledarna Göran Finnveden och Åsa Svenfelt.

I detta projekt ingår forskare från flera olika fält och lärosäten. Nedan hittar du deras kontaktuppgifter för vidare information om projektet.

Göran Finnveden
Professor och projektledare för projektet, KTH
Tel: 08-790 73 18
goran.finnveden@abe.kth.se

Åsa Svenfelt
Forskare och projektledare för projektet
Tel: 011-36 31 92
asa.svenfelt@liu.se

Mikael Malmaeus
Doktor, IVL Svenska Miljöinstitutet
Tel: 010-788 65 80
mikael.malmaeus@ivl.se

Åsa Nyblom
Forskare, IVL Svenska Miljöinstitutet
Tel: 010-788 66 40
asa.nyblom@ivl.se

Alf Hornborg
Professor, Lunds universitet
alf.hornborg@hek.lu.se

Eva Alfredsson
Doktor/analytiker, KTH
eva.alfredsson@tillvaxtanalys.se

Åsa Aretun
Forskare, VTI
asa.aretun@vti.se

Karin Bradley
Assisterande professor/biträdande lektor, KTH
karin.bradley@abe.kth.se

Paul Fuehrer
Fil dr/Lektor i sociologi, Södertörns högskola
paul.fuehrer@sh.se

Tove Malmqvist
Forskare, KTH
tove.malmqvist@abe.kth.se

Karolina Isaksson
Forskningsledare, VTI
karolina.isaksson@vti.se

Ulrika Gunnarsson Östling
Forskare, KTH
ulrika.ostling@abe.kth.se

Kristian Skånberg
Hållbarhetsekonom/forskare
kristian.skanberg@gmail.com

Pernilla Hagbert
Forskare, KTH
pernilla.hagbert@abe.kth.se

Eléonore Elfström Fauré
Doktorand
eleonore.faure.ef@gmail.com

Erika Öhlund
Doktorand
erika.ohlund@foi.se

Åsa Callmer
Doktorand
asa.callmer@oru.se

Mer information om projektet

Projektfakta

  • Projektnamn: Bortom BNP-tillväxt - Scenarier för hållbart samhällsbyggande
  • Finansiär: Formas
  • Budget: 22,8 miljoner
  • Projektpartners: KTH, IVL, VTI, Lunds universitet, Södertörns högskola, Tillväxtanalys
  • Referensgrupp: Botkyrka kommun, Kalmar kommun, Norrköpings kommun, Sollentuna kommun, Tanums kommun, Västra Götalandsregionen, Näringsdepartementet, JAK medlemsbank, Omställning Sverige, Club of Rome, FOI, MSB och Naturvårdsverket.
  • Period: 2014 - 2018