En kvinna som skriver

EU SME Support

EU SME Support är ett projekt finansierat av Vinnova och Tillväxtverket. Målet är att fler svenska, små och medelstora företag (SME) ska söka finansiering från EU:s ramprogram för forskning och innovation samt det internationella nätverket Eureka, vilket syftar till att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft.

Från Luleå i norr till Malmö i söder – vi som jobbar inom EU SME Support finns över hela landet, har bred branschkompetens och stor erfarenhet av såväl affärscoachning som EU-ansökningar. Vi ger oberoende expertrådgivning och du får en kontaktperson som lotsar dig hela vägen.

Vi ger rådgivning kring hur du ska vässa din EU-ansökan, oavsett om du söker för första gången eller har fått avslag och vill söka igen. Du kan även delta i våra event, utbildningar och workshopar där du utvecklar din ansökan tillsammans med andra i samma situation. Alla våra tjänster är kostnadsfria.

Flera av oss är även kopplade till Enterprise Europe Network (EEN), ett EU-finansierat projekt och affärsnätverk som ger stöd och service till små och medelstora företag. EENs viktigaste syfte är att ge stöd till små och medelstora företags möjligheter att nå ut på nya internationella marknader. I nätverket ingår cirka 600 organisationer i ett 60-tal länder. Tillväxtverket är huvudfinansiär för EEN i Sverige och koordinerar även verksamheten nationellt.

Projektfakta

  • EU SME Support
  • Budget: 25 miljoner SEK
  • Finansiär: Vinnova och Tillväxtverket
  • Samarbetspartners: Invest in Skåne, LTU Business, RISE, SwedenBIO, Uminova Innovation
  • Period: 2018 - 2021