1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Hållbart samhällsbyggande
  5. Nytt byggmaterial ska ge bättre inomhusluft
Ett vardagsrum

Nytt byggmaterial ska ge bättre inomhusluft

Byggmaterial läcker ut föroreningar som kan vara skadliga för människors hälsa och för miljön. I projektet Osirys arbetar fyra forskningsinstitut tillsammans med materialindustrin för att ta fram ett ekoinnovativt byggmaterial gjort av bland annat bioråvara som ska kunna användas både vid renoveringar och vid nybyggen.

Traditionella byggmaterial läcker ut miljö- och hälsoskadliga kemikalier som flyktiga organiska ämnen, formaldehyd, partiklar och fibrer som påverkar bland annat luftkvaliteten inomhus.

Materialet som forskarna i Osirys tar fram är ett biokompositmaterial som ska kunna användas inomhus som byggdelar och ute som fasaddelar, både till nybyggen och vid renoveringar av äldre byggnader. För att undersöka hållbarheten i olika klimat ska materialet testas i byggnader i Spanien och i Malmö.

IVL ska utvärdera materialet både miljömässigt och kostnadsmässigt ur ett livscykelperspektiv med hjälp av livscykelanalys, LCA, och livscykelkostnadsanalys, LCC. Den miljömässiga utvärderingen ska även säkerställa att möjligheterna till återanvändning beaktas, samt utvärdera materialåtervinning av biokompositmaterialet. IVL ska också mäta vilka kemikalier materialet avger till omgivningen, om det bildas ämnen som luktar när materialet kommer i kontakt med ozon och hur materialet står emot mögelangrepp. Det kommer att göras i två olika kammare på IVL:s laboratorium i Stockholm – en emissionskammare med kontrollerad temperatur, relativ luftfuktighet och luftomsättning och en annan kammare med kontrollerad temperatur vid sex olika relativa luftfuktigheter.

Osirys pågår i fyra år, finansieras genom EU:s sjunde ramprogram för utveckling inom forskning och teknik och koordineras av spanska forskningsinstitutet Tecnalia. 18 partners från åtta europeiska länder ingår i projektet.

Projektfakta

  • Osirys
  • Finansiär: EU
  • Partner: 11
  • Period: 2013 - 2017