1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Hållbart samhällsbyggande
  5. För en grönare byggprocess i Mongoliet
Människor i en stad

För en grönare byggprocess i Mongoliet

Mongoliet har upplevt en byggboom under senare år, men lite uppmärksamhet har ägnats åt byggandets miljöeffekter. IVL arbetar i ett projekt som drivs inom ramen för EU:s Switch Asia program och har som mål att sprida kunskap om energieffektivt byggande i Mongoliet.

Ett av de viktigaste byggmaterialen i Mongoliet är cement. Om de naturmaterial som används i betongen skulle ersättas med flygaska – den fasta fasen som avskiljs vid rökgasrening – så skulle materialets isoleringsförmåga öka samtidigt som energianvändningen och åtgången av naturresurser skulle minska.

IVL:s projekt i Mongoliet mobiliserar den privata sektorn tillsammans med relevanta offentliga myndigheter för att utveckla byggprodukter med hjälp av flygaska. Projektet arbetar också med opinionsbildning för att underlätta användningen av miljövänliga byggprodukter och praxis.

Projektpartners är partners tjeckiska Caritas och Handelskammaren i Mongoliet.

Projektfakta

  • Switch Asia
  • Budget: 1,7 MEUR
  • Period: 2012 - 2015