1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Hållbart samhällsbyggande
  5. Från scenarier till förändring - verktyg för hållbar omställning på lokal och regional nivå
En kvinna som sitter vid telefonen

Från scenarier till förändring - verktyg för hållbar omställning på lokal och regional nivå

Omställningstakten i samhället behöver öka kraftigt om vi ska nå satta klimat- och hållbarhetsmål. Projektet ”Från scenarier till förändring” syftar till att tillgängliggöra resultaten från forskningsprogrammet "Bortom BNP-tillväxt: Scenarier för ett hållbart samhällsbyggande" och utveckla praktiska verktyg och metoder som kommuner och regioner kan använda för att driva omställningen på lokal och regional nivå; ett arbete som kräver gemensamma målbilder och processer som involverar många olika aktörer.

Ett hållbart samhälle är möjligt att nå på flera olika sätt men kräver stora förändringar jämfört med dagens utveckling. För att stärka omställningskapacitet på lokala nivåer krävs både gemensamma lokala målbilder av möjliga hållbara framtider, gemensamt skapade strategier och mer integrerade processer som hanterar målkonflikter.

Projektet ”Från scenarier till förändring” ska titta på hur forskningsresultaten och de fyra socialt och ekologiskt hållbara framtidsscenarierna från det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Bortom BNP-tillväxt: Scenarier för ett hållbart samhällsbyggande” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan komma till praktisk användning i lokala och regionala planeringsprocesser. Detta syftar till att stärka den låga institutionella kapaciteten för mer omfattande samhällsförändring. Forskningsprogrammets resultat visade att de som arbetar med samhällsplanering på lokal och regional nivå många gånger är medvetna om att det behövs andra, mer kraftfulla åtgärder än idag för att nå satta klimat- och hållbarhetsmål, men att tankemässiga och strukturella hinder ligger i vägen för handling. Framtidsscenarier är ett kraftfullt verktyg för att komma vidare och ta sig bortom dagens tankemässiga och organisatoriska låsningar. Utifrån en första kartläggning av behov ska verktyg och metoder arbetas fram tillsammans med representanter för användare. Dessa verktyg testas sedan i ett antal pilotprojekt på lokal och regional nivå.

Projektet drivs av forskare och experter vid IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH. Arbetet sker även tillsammans med kommunikationsbyrån Fabel. I projektets referensgrupp finns planeringsaktörer från kommunal och regional nivå. Gruppen består av Falkenberg-, Knivsta-, Tibro-, Umeå-, Uppsala-, och Skellefteå kommuner, region Skåne, länsstyrelserna Västernorrland och Östergötland samt Energikontor Norr.

Projektfakta

  • Från scenarier för förändring - verktyg för hållbar omställning på lokal och regional nivå
  • Budget: 1 967 214 SEK
  • Finansiär: Formas
  • Samarbetspartners: Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Fabel kommunikation (underkonsult)
  • Period: 2019 - 2021

Fyra scenarier för framtiden

Film om de fyra framtidsscenarierna och introduktion till arbete med normativa framtidsscenarier och projektet Från scenarier till förändring