1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Hållbart samhällsbyggande
  5. Hållbar omställning från landsbygd till stad
trafik på en väg och bostadsområde

Hållbar omställning från landsbygd till stad

Allt fler människor flyttar från landsbygden och mindre orter till städer. För att vi ska få en hållbar tillväxt av fastigheter i städerna krävs en helhetssyn, vilket saknas idag. I detta projekt ska en ny metodik utvecklas för att analysera hur städers byggnadsbestånd kan ställas om mot ett mer hållbart energisystem.

Metoden ska kombinera en tidigare utvecklad byggnadsbeståndsmodell tillsammans med utnyttjande av geografiska informationssystem (GIS) och livscykelanalys. Genom att ta hänsyn till energibehoven över hela livscykeln samt utnyttja GIS, kan man ge kommunala och privata fastighetsägare alternativ för hur en framtida utveckling påverkar stadens energibehov kopplad till klimat- och miljöpåverkan.

GIS-analysen ger ett bra underlag för visualisering av bygnadsbeståndet, vilket underlättar vid kommunikation med intressenter för att illustrera nyttan med renoverings- och utvecklingsstrategier, ökad förståelse för beslut samt ett energieffektivt hållbart byggande.

Projektfakta

  • Metod för omställning av urbana byggnadsbestånd
  • Budget: 5 135 000 SEK
  • Samarbetspartners: Chalmer tekniska högskola, NCC Construction Sverige
  • Period: 2014 - 2018

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2020-10-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen