En illustration

TraceMet ger kunskap om metallernas ursprung

Projektet TraceMet arbetar för att skapa ett system som ger bättre spårbarhet för metaller, så det blir möjligt att miljöcertifiera dem genom hela värdekedjan. Flödet av två svenska metaller är i fokus: järn och koppar.

Behovet av metaller och mineraler växer med ny teknik och med övergången till nya energiformer. Samtidigt ökar oron över gruvnäringens negativa påverkan på både miljön och sitt lokalsamhälle.

Syftet med projektet TraceMet (Traceability for sustainable metals and minerals, Spårbarhet för hållbara metaller och mineral) är att bidra till en lösning på denna växande konflikt. Det är initierat av gruvornas branschorganisation Svemin, som också är projektägare.

Målet med projektet är att ta fram ett administrativt system och en teknisk lösning som möjliggör en certifierad miljödeklaration. Med hjälp av massbalansbokföring och en blockkedjedatabas ska man genom hela värdekedjan kunna se både koldioxidavtrycket för metallen och hur mycket återvunnet material den innehåller.

Projektet ska ta fram två olika pilotsystem. Det ena följer värdekedjan för järn, från gruvan via ståltillverkning till bussar eller lastbilar. Det andra gäller koppar, från gruvbrytningen via tillverkning av koppartråd till färdiga elkablar.

På så sätt ska TraceMet visa hur ett internationellt accepterat system för certifiering och spårbarhet kan utformas, för att stödja en mer hållbar metallproduktion.

Projektfakta

  • TraceMet - Traceability for sustainable metals and minerals
  • Budget: 5,3 MSEK inklusive parternas arbetstid
  • Projektägare: Svemin
  • Finansiär: Swedish Mining Innovation, det strategiska innovationsprogrammet för gruv- och metallutvinnande industri som ingår i Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsområden.
  • Samarbetpartners: Rise, Boliden, LKAB, Elektrokoppar AB, SSAB, ABB, Scania, Volvo Group
  • Period: 2019 - 2021