1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Hållbart samhällsbyggande
  5. Miljövänligare mat och fler stadsnära jobb med Grön produktion
Massa zucchini i en hög

Miljövänligare mat och fler stadsnära jobb med Grön produktion

Stadsnära matproduktion med ekonomisk bärighet i och omkring svenska städer har varit fokus inom projektet Grön produktion, som genomförts inom ramen för Mistra Urban Futures. Stadsnära och småskalig odling kan vara en väg mot en ökad medvetenhet om vilka resurser som krävs för matproduktion, och ge mer ansvarstagande och miljömedvetna konsumenter.

Närproducerad och giftfri mat blir alltmer efterfrågat av svenska konsumenter. Samtidigt visar tidigare studier att självförsörjningsgraden av exempelvis grönsaker i Västra Götalandsregionen är mycket låg. Producenterna är få, de flesta tillhör den äldre generationen och nästan alla pekar på bristande lönsamhet då konkurrensen från billig importerad mat är för hård.

Under projektets första del kartlades vilka aktörer som har koppling till urban odling och jordbruk inom Göteborgsområdet – bland andra länsstyrelsen, Studiefrämjandet, Göteborgs Stad, Stadsjord, Pilotprojektkontoret och Changemaker. Sedan har man tillsammans utvecklat två fokusprojekt: utbildning, samt nya affärsmodeller för stadsjordbruk – två områden som identifierats som viktiga för att skapa just förutsättningar för stadsnära matproduktion med ekonomisk bärighet.

Den affärsmodell man valt att inrikta sig på inom projektet kallas andelsjordbruk, och är detsamma som CSA, Community Supported Agriculture, ett begrepp i hela den engelskspråkiga världen. Några få grundprinciper förenar CSA-företag runt om i världen: förskottsbetalning, delad risk för både konsument och producent samt en direktkontakt mellan den som producerar och den som äter maten.

Projektfakta

  • Grön produktion
  • Budget: 3 MSEK
  • Period: 2013 - 2014