1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Hållbart samhällsbyggande
  5. Klimatsmarta lägen – så stor är klimatnyttan av att bygga stationsnära
Människor och kollektivtrafik

Klimatsmarta lägen – så stor är klimatnyttan av att bygga stationsnära

Att bygga nära Stockholms Centralstation istället för utanför staden kan spara 8 000 ton utsläpp av växthusgaser per år. Det visar ett verktyg för klimatpåverkan som IVL har utvecklat.

I ett samarbetsprojekt med Jernhusen har IVL tagit fram ett verktyg för att räkna på klimatnyttan av att bygga i stationsnära lägen. Syftet var att bedöma hur stor vinsten i form av minskade utsläpp av koldioxid blir vid en förtätning av stationsnära delar av städer, jämfört med lägen med sämre tillgång till kollektivtrafik.

I undersökningen har både boende och kontorsarbetare tillfrågats om sina resvanor i tre lägen i Stockholm: vid stationen, i innerstaden men inte stationsnära, samt utanför innerstaden. Resultatet har sedan matchats med koldioxidutsläpp för respektive färdsätt. Olika verksamheter i de tänkta byggnaderna och de skilda resmönster de genererar, har också tagits med i beräkningen.

Analysen visar på tre till fem gånger högre reserelaterade emissioner i ett externt läge jämfört med det vid Centralstationen. En förtätning av Centralstationsområdet kan därmed innebära en potentiell besparing av 8 000 ton växthusgaser på ett år.

Projektfakta

  • Klimatsmarta lägen
  • Samarbetspartners: Projektet skapades och genomfördes som ett nära samarbete mellan Jernhusen och IVL Svenska Miljöinstitutet inom ramen för institutets samfinansierade forskning. Projektet har också delfinansierats av Delegationen för Hållbara städer.
  • Period: 2013 - 2013