1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Hållbart samhällsbyggande
  5. Ett brett perspektiv på hållbarhet i europeiska städer
Västra hamnen i Malmö

Ett brett perspektiv på hållbarhet i europeiska städer

Projektet Pocacito, European Post-Carbon Cities of Tomorrow, handlar övergripande om att ta fram en vägvisare för hur europeiska städer ska bli hållbara städer år 2050. Med ”Post Carbon” menar man inom projektet ett brett perspektiv på hållbarhet som omfattar såväl klimat- och miljödimensioner som social- och ekonomisk hållbarhet.

IVL är ansvariga för arbetspaketet i Malmö och Köpenhamn och kommer under projektets gång att hålla i en serie workshops i Malmö med olika intressenter – främst Malmö stad, men även Skånetrafiken, Malmö högskola, NCC, Pågen, Sigma med flera.

IVL ansvarar även för en del i projektet som handlar om att kvantifiera viktiga indikatorer och scenarier på vägen mot ”post-carbon”-samhället.

Projektfakta

  • Pocacito - European Post-Carbon Cities of Tomorrow
  • Budget: 2,5 MEUR
  • Period: 2014 - 2016