A green bus driving across a bridge over water, lots of tall building in back. Malmö Sweden

Blue green city

Syftet med testbädden Blue Green City Lab är att i större utsträckning öka användandet av grönblå lösningar i den täta staden.

IVL vill skapa en ökad efterfrågan och bidra till utvecklingen av nya lösningar och produkter. Detta görs genom att låta samhällsbyggare testa olika typer av grönblå lösningar i vår testbädd. Lösningarnas egenskaper utvärderas av oberoende experter. Testbädden kommer dessutom fungera som en nod för grönblå lösningar, genom att den erbjuder en rad andra funktioner utöver utvärdering. Exempelvis kommer testbädden erbjuda kurser och utbildningar, rådgivning och experthjälp, marknadsföring och nätverkande.

Produkter som kan komma att testas är nya typer av gröna tak, gröna fasader, anläggningar för dagvattenfördröjning och/eller -rening, biotoper med hög mångfald och låg driftskostnad, innovativa system för urban odling och miljöer anpassade för utomhuspedagogik. Testbädden kommer inte ha en särskild fysisk infrastruktur som bas, utan de grönblå lösningar som ingår i testbädden kommer vara förlagda hos verkliga behovsägare. Detta innebär att de kan vara utspridda över hela Malmö.

IVL och SLU ansvarar tillsammans för utvärdering av grönblå lösningar inom projektet. IVL kommer framförallt fokusera på de hydrologiska parametrarna vid utvärdering. IVL kommer även kunna erbjuda utvärdering av organisatoriska aspekter vid anläggande av grönblå lösningar och bidrar med kompetens inom hydrologi, ekosystemtjänster och grönblå lösningar.

Projektfakta

  • Samarbetspartner: Malmö stad SLU, IVL Svenska Miljöinstitutet. Saknas det några? Sustainable Business Hub och MKB
  • Finansiär: Vinnova
  • Budget: 15 954 100 SEK
  • Period: 2016 - 2021