Two gray high-rise apartment buildings photographed from below against a blue sky

Hållbarhet blir standard

Projektet Hållbarhet blir standard arbetar för att smarta, innovativa och hållbara lösningar från lyckade pilotprojekt ska bli standard vid utveckling av städer.

Många smarta, innovativa och hållbara lösningar för byggnader, utemiljö och mobilitet tas fram i pilotprojekt, men av flera orsaker blir de inte alltid kopplade till den ordinarie verksamheten i kommunen.

Detta projekt arbetar för att sådana lösningar ska fångas upp och bli standard. Det gäller både inom den egna kommunen och i andra, både vid nyproduktion och uppgradering av stadsområden. På så sätt ska en storskalig hållbar samhällsbyggnad nås.

Projektet har två huvuduppgifter:

  1. Utveckla en analysmetod för att kunna skala upp och standardisera hållbara innovativa lösningar för byggnader, transporter och utemiljö
  2. Ta fram riktlinjer för samverkan för att effektivt involvera rätt aktörer och lösningar i processen för att utveckla staden, både när det gäller nya och befintliga områden

Båda delarna ska kunna anpassas efter lokala förutsättningar och vara internationellt tillämpbara.

Projektfakta

  • Hållbarhet blir standard
  • Budget: 7 miljoner kr
  • Finansiär: Vinnova (2019-2023) samt ​Viable Cities (2019-2020)
  • Samarbetspartner: Kommuner: Stockholm (projektledare), Göteborg och Malmö, samt Mälardalskommunerna i förstudie. IVL Svenska Miljöinstitutet, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt Fastighetsägarna Stockholm.
  • Period: 2019 - 2023